Vrijwilligers staan klaar voor AED’s

Als je in Weert thuis, op straat of op het sportveld een hartaanval krijgt is de eerste hulp goed geregeld. Verspreid over heel Weert zijn ongeveer 50 geregistreerde AED’s beschikbaar. Voor de bediening van deze defibrillators staan veel goed opgeleide vrijwilligers klaar.

Deze week was in het nieuws dat minder dan een derde van de Nederlanders zonder kennis van reanimatie een AED durft te gebruiken om iemand te reanimeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De Weerter burgerhulpverleners hebben een erkende opleiding gevolgd bij bijvoorbeeld het Rode Kruis of de Hartstichting. Zij helpen per jaar ongeveer 35x keer bij een reanimatie, vaak met succes.

Netwerk rondom AED’s

Weert beschikt over een uitgebreid netwerk aan AED’s en vrijwilligers. Na de melding van een noodgeval via 112, kijkt de meldkamer waar de dichtstbijzijnde AED hangt. Daarna zoekt het alarmeringssysteem HartslagNu wie van de geregistreerde en oproepbare burgerhulpverleners in de buurt is om eerste hulp te verlenen. De vrijwilligers ontvangen via hun mobiele telefoon een bericht en melden of ze beschikbaar zijn. Deze aanpak zorgt ervoor dat, in afwachting van de komst van de ambulance, heel snel hulp ter plaatse is. Dit verhoogt de overlevingskansen van een patiënt. Wethouder Sterk is blij met het netwerk dat grotendeels drijft op het enthousiasme van betrokken inwoners: “Wij hebben al veel geregeld, maar het is belangrijk om ook de komende jaren in de burgerhulpverleners te blijven investeren”.

Training

In de gemeente Weert zijn meer dan 500 vrijwilligers getraind in het gebruik van een AED, dat aantal groeit nog steeds. Dit netwerk komt niet zomaar tot stand. Mensen moeten regelmatig op herhalingslessen en ook zijn er altijd nieuwe vrijwilligers nodig. De gemeente is van plan om 1 á 2x per jaar een informatiebijeenkomst te organiseren in samenwerking met de Ambulancezorg. Het doel is informatie rondom reanimatie en bedienen van AED’s breed te verspreiden. Er is ook aandacht voor begeleiding bij morele vraagstukken. In april is een bijeenkomst gepland, binnenkort wordt daar meer over bekend gemaakt. Informatie is onder meer te vinden in gemeentelijke publicaties zoals de Gemeentewijzer en Samenleven in Weert.