Samenwerking grensgebied

Foto door: Foto De Meus

Onder de naam ‘Samenwerking Grensgebied De Kempen’ ondertekenden de gemeenten Bocholt, Cranendonck, Hamont-Achel en Weert en de provincies Limburg (BE), Limburg (NL) en Noord-Brabant op woensdag 7 februari een samenwerkingsovereenkomst.

Nadat eind 2015 de intentieverklaring werd getekend door twaalf overheids- en private partijen werd er gezamenlijk hard naar dit moment toegewerkt. Er ligt een gevarieerd programma met tientallen projecten op het gebied van natuur, water, recreatie, economie en cultuurhistorie. De samenwerking wordt kernachtig aangeduid met het motto: één gebied, twee landen, drie provincies, vier gemeenten. De zeven overheidspartijen nemen het voortouw en hulp en inzet van private partijen is hard nodig. Het unieke karakter van de samenwerking vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarbij letterlijk over grenzen gekeken en gewerkt wordt.

Geert Gabriëls, voorzitter van het bestuurlijk overleg en wethouder van de gemeente Weert, benadrukte in zijn openingswoord dat met deze formele samenwerking een belangrijke stap gezet wordt voor het gezamenlijk verder concretiseren, financieren en realiseren van (grensoverschrijdende) activiteiten.

Gebiedsvisie

Vervolgens lichtte Imke Mulders, stedenbouwkundige en docente van de NHTV, tijdens de bijeenkomst de gebiedsidentiteit toe. In opdracht van de samenwerkende partijen bracht zij de kwaliteiten en kansen van het gebied in kaart. De uitkomsten zijn uitgewerkt in een gebiedsvisie, waarmee de zogenaamde ‘stip op de horizon’ gezet is. Deze gebiedsvisie dient als bouwsteen en onderlegger voor ontwikkelingen bij deze strategische samenwerking.

Projecten in beeld

Nicole Pakker, voorzitter van het programmateam presenteerde de projectenkaart. Op dit moment zijn er 43 projecten benoemd. De aanwezigen kregen op hoofdlijnen inzicht in de opbouw van het uitvoeringsprogramma en de digitale projectenviewer. Aan het einde van de presentatie nodigde mevrouw Pakker alle aanwezigen uit om bij te dragen aan de realisatie van deze projecten en nieuwe initiatieven voor te stellen.

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

Vervolgens was het tijd voor een officieel moment, de ondertekening van de overeenkomst door de zeven organisaties. Om dit symbolische moment te onderstrepen werd het gezamenlijk ontwikkelde logo – uitgevoerd in puzzelstukken – door alle bestuurders getekend en samengevoegd tot één geheel om daarmee uit te drukken dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’.

Toekomst

Komende jaren richt de samenwerking zich allereerst op de realisatie van projecten waarbij natuur, water, economie, cultuurhistorie en recreatie duurzaam verbonden worden. Denk onder meer aan de Bocholtergraven, verbindingsroute twaalf parels, PAS herstelwerkzaamheden, een toeristisch-recreatieve brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart en de regionale bereikbaarheid.

Bekijk de projecten (PDF)

http://iwdg.nl/2nR0fQX