Maarheeze – Gemeente Cranendonck heeft onlangs de uitbreiding van de parkeerplaats afgerond. Er zijn 72 extra parkeerplaatsen bij gekomen. Wethouder Frits van der Wiel hierover: “De totale capaciteit van 325 parkeerplaatsen moet plaats bieden aan het groeiend aantal mensen dat gebruik maakt van het station. Wat de gemeente Cranendonck betreft is de ontwikkeling van station Maarheeze hiermee nog niet afgerond. De komende jaren zet de gemeente Cranendonck in op een verdere functieverbetering van het station. Dit doet de gemeente samen met de regio”.

Bereikbaarheid

In regioverband heeft de gemeente Cranendonck mee de Bereikbaarheidsagenda opgesteld. Hierin staan projecten opgenomen die een bijdrage moeten gaan leveren aan de bereikbaarheid van de totale regio. De ontwikkeling van station Maarheeze tot een regionaal openbaar vervoer-knooppunt is er daar één van. We denken hierbij niet alleen aan de uitbreiding van de parkeerplaatsen, maar ook aan het verhogen van de sprinterfrequentie, een betere aansluiting van bus op de trein en meer en beter communiceren dat men gebruik kan maken van dit station.

Vier keer per uur

Een van de eerste zaken die de gemeente al met de regio heeft opgepakt is om te kijken of het mogelijk is om vier keer per uur een sprinter te laten rijden tussen Eindhoven en Weert. Door de Provincie is inmiddels een brief gestuurd naar de NS met het verzoek om hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken.

Extra bussen

Naast het verhogen van de sprinterfrequentie wil de gemeente ook graag de mogelijkheid bekijken om de bussen beter aan te laten sluiten op het station en waar mogelijk zelfs extra buslijnen te realiseren, zeker na uitbreiding van het aantal sprinters. Daarnaast wil de gemeente graag samen met de regio en de gemeente Hamont-Achel onderzoeken of het haalbaar is om een bus te laten rijden vanaf het station naar Metalot in Budel-Dorplein en dan naar het station in Hamont.

Snelfietspad€ 2,5 Miljoen en smartlanes

De uitbreiding van de parkeerplaats bij station Maarheeze en de verdere ontwikkeling van station Maarheeze maken ook onderdeel uit van een pakket aan maatregelen rondom de A2 om de problematiek op en rondom de A2 (sluipverkeer) te verbeteren. De minister van Verkeer heeft vorig jaar besloten om voorlopig de A2 nog niet te verbreden. Er is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor maatregelen op en rondom de A2 om de bereikbaarheid en tegengaan sluipverkeer op korte termijn al te verbeteren. Daarnaast heeft de minister voor de lange termijn ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van zogenaamde ‘smart lanes’. Dit zijn een soort spitsstroken maar dan met de toepassing van slimme technologie.