Weert pakt problemen jeugd aan

De oproep van de gemeente Weert in december 2017 om met projectvoorstellen te komen die een doorbraak in de zorg veroorzaken heeft succes gehad. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders twee voorstellen gehonoreerd die kansen bieden om de zorg en ondersteuning aan kwetsbare jongeren te verbeteren.

Doorbraakprojecten zorgen voor meer samenwerking en ontschotting, minder regeltjes en bureaucratie, maar vooral meer aandacht voor wat cliënten in Weert nodig hebben. De gekozen projectvoorstellen van In2yourplace en Next Level sluiten hier goed bij aan.

Wethouder Paul Sterk: “Het is belangrijk dat we blijven investeren in vernieuwende projecten waar onze inwoners direct baat bij hebben.”

Jonge ervaringsdeskundigen aan zetPositief gedrag als oplossing

Next Level is een succesvol groepsprogramma waarin jongeren zelf leren om de sfeer in de groep/klas te keren. Ze leren samenwerken aan een omgeving waarin ze rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training ontdekken ze dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve oplossing. Gedragsproblemen nemen af, agressie en pesterijen verminderen, de sfeer verbetert, leerlingen zitten beter in hun vel en behalen betere resultaten. Het programma wordt uitgevoerd op een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Weert.

Doorbraakprojecten in 2016

In 2016 werden de eerste doorbraakprojecten door het college met een financiële impuls ondersteund. De gemeente investeert met een bedrag van € 200.000,- in kleinschalige innovatieve projecten. Daarmee wordt aangetoond dat een andere aanpak effectiever kan zijn en meer aansluit bij de belevingswereld van kwetsbare Weertenaren. Inwoners met een beperking krijgen daarmee extra kansen om mee te doen in onze samenleving.