Eerste flyer Vrienden van Eynderhoof

Nederweert – “Bent u al vriend van Eynderhoof ?” is de titel van een flyer van de Vrienden van Eynderhoof om nieuwe leden te werven. De nieuwe voorzitter van de Vrienden, Hans Houtman, reikte het eerste exemplaar uit aan vriendin mevr. Toos Moonen-van Deursen. Haar man Bèr Moonen overleed een jaar geleden. Als voorzitter pleitte Bèr al langer voor een wervingsfolder, maar maakt de uitgave ervan niet meer mee.

Om het ledental op peil te houden wil het bestuur met deze flyer actief blijven werven. Het ontwerp is van Hans Heijnen uit Nederweert-Eind, als vrijwilliger actief bij “De Piependje Pörs” in Eynderhoof. Bij het 25-jarig bestaan vorig jaar werd een ledental van 350 bereikt, maar door het overlijden van enkele leden en enkele opzeggingen van het lidmaatschap liep dit terug naar momenteel 343.

Feestelijke vriendendag

De start van een nieuw museumseizoen is een goed moment om Vriend(in) van Eynderhoof te worden. Met een lidmaatschapskaart hebben twee personen het hele seizoen gratis toegang tot het museum en ook tot de jaarlijkse feestelijke Vriendendag, dit jaar op zaterdag 16 juni v.m. Op het programma staan dan de algemene ledenvergadering, een inleiding en een authentieke boerenlunch. Voor het 350e lid was vorig jaar een gratis lidmaatschap beschikbaar.

Het werd Europarlementariër Jeroen Lenaers uit Stramproy, maar hij liet zich inschrijven als een “bijzondere vriend” á € 125,-. Voor de “nieuwe 350e vriend(in)” ligt weer een gratis lidmaatschap gereed. Aarzel dus niet met aanmelding ([email protected] – tel. 0495 – 631947).

Vrijwilligers

In Eynderhoof zijn zo’n 370 vrijwilligers actief, die het cultureel erfgoed koesteren en voor het nageslacht behouden. De laatste jaren worden met succes ook educatieve programma’s en activiteiten ontwikkeld, die bij jong en oud in de smaak vallen. Het Limburgs Openlucht Museum verdient jouw sympathie en steun. Voor de activiteiten agenda en informatie over Eynderhoof : www.eynderhoof.nl.