Van straalbedrijf naar natuurgebied

(Foto’s) Op vrijdag 13 april gaven gedeputeerde Hubert Mackus en ARK adjunct-directeur Esther Blom de aftrap gegeven voor de herinrichting van het voormalige Straalbedrijf Cuijpers in Weert.

Lange tijd leefde de wens om dit bedrijf te verhuizen. Dankzij gezamenlijke inzet van provincie Limburg, gemeente Weert en ARK Natuurontwikkeling werd dit in 2015 een feit. Het straalbedrijf verhuisde naar elders op de Lozerweg en kreeg daardoor de kans te moderniseren. Daarbij bleven 180 arbeidsplaatsen behouden.

Dankzij de verplaatsing kan nu een start worden gemaakt met herinrichting van de oude locatie. Het gebied zal worden ingericht als natuurgebied voorzien van een uitkijkheuvel toegankelijk voor publiek.

Vrijdag werd het officiele startsein gegeven voor de omvorming van het voormalige terrein waar Straalbedrijf Cuijpers was gevestigd.