Rabobank Clubkas Campagne gestart

In het werkgebied van Rabobank Weerterland en Cranendonck bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven invulling geven en verbeteren. Het ondersteunen van deze verenigingen en stichtingen is een van de manieren om de lokale betrokkenheid van de omgeving te tonen. Daarom organiseert de bank dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. Er wordt maar liefst € 125.000,- verdeeld!

Stemperiode gestart

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen klanten die (vóór 1 april 2018) lid zijn van Rabobank Weerterland en Cranendonck hun stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Leden ontvangen via de post een persoonlijke kaart met een unieke stemcode. Met deze code kunnen er 5 stemmen uitgebracht worden.

Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode start op 8 mei en loopt tot en met 23 mei 2018!

www.rabobank.nl/weert