Weert herdenkt graaf Van Horne

Op 5 juni 2018 om 12.00 uur is het exact 450 jaar geleden dat Philips van Montmorency, Graaf van Horne, op de Grote Markt in Brussel werd onthoofd. Precies op dat tijdstip wordt de dodenklok van de St. Martinuskerk geluid. Vanaf 19.00 uur is er een herdenkingsceremonie in de St. Martinuskerk, waarbij iedereen welkom is. Burgemeester Heijmans en deken Franken houden een toespraak en verrichten een bloemlegging. Het Groot Martinuskoor en de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 zorgen voor de muzikale opluistering.

Herdenkingen in Nederland en België

Weert is niet de enige plaats waar op 5 juni een herdenking plaatsvindt. Zo is er in Brussel een herdenking tijdens de persconferentie over de Ommegang die daar begin juli wordt gehouden. Een afvaardiging van de gemeente Weert is hierbij aanwezig. Europarlementariër Jeroen Lenaers legt er om 13.00 uur een krans ter nagedachtenis aan Philips van Horne en Lamoraal van Egmont.

In Horn is 5 juni de laatste dag van de Graafschapsfeesten. En in de Egmontgemeenten Bergen NH, Oud-Beijerland en Zottegem is om 20.00 uur een kranslegging ter nagedachtenis aan graaf Lamoraal van Egmont. Hij behoorde samen met Philips van Horne en Willem van Oranje tot de belangrijkste Nederlandse edelen uit die tijd en ook hij werd 5 juni in Brussel onthoofd. Zijn lichaam is in Zottegem begraven.

Programma Weert

Om 19.00 uur start de bijeenkomst in de St. Martinuskerk met een openingswoord van Jan Leenders en een korte toespraak door burgemeester Heijmans. Het Groot Martinuskoor brengt twee liederen ten gehore. Voorleeskampioen Izzie Salmans van OBS De Molenakker leest voor uit het onlangs verschenen ‘IJzer en Fluweel’, een uitgave van Stichting Edumare over het leven van Philips van
Montmorency. En de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 brengt met ‘Hommage’ van Schubert een eerbetoon aan de graaf. Vervolgens houdt deken Franken een toespraak en na een intermezzo door het Groot Martinuskoor vindt de officiële bloemlegging plaats voor het altaar. De harmonie speelt ten slotte de ‘Egmont ouverture’ van Beethoven, een indrukwekkend stuk dat op deze dag natuurlijk niet mag ontbreken.

Welkom

De herdenkingsbijeenkomst is vrij toegankelijk. Iedereen is welkom om met elkaar Philips van Montmorency, Graaf van Horne, te gedenken op zijn sterfdag in dit speciale Van Horne jaar in Weert. Kijk voor meer informatie over het Van Horne jaar op www.weert.nl/vanhornejaar.