Resultaten burgerpeiling Weert-Zuid

De participatiegroep Hart van Moesel heeft onlangs een burgerpeiling georganiseerd ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken van Weert-Zuid.

Woensdagavond werden in buurtcentrum Moesel de resultaten van de burgerpeiling bekend gemaakt. De meest belangrijke onderzoeksvraag: “Voor mijn wijk is het van belang dat er een grote accommodatie is in de wijk met een maatschappelijke en sociaal-culturele functie” gaf een duidelijk beeld over wat de wijkbewoners vinden. In totaal had 84% van de deelnemers aangegeven het daar mee eens, of zeer mee eens te zijn. In totaal hadden ruim 1000 wijkbewoners meegedaan aan de peiling.

De aanleiding van de burgerpeiling was het mogelijke verdwijnen van het Microcomplex en buurtcentrum Moesel. Toen bekend werd dat de wijkaccommodaties mogelijk gingen verdwijnen is de participatiegroep Hart van Moesel opgericht. Deze stichting heeft als doel centraal in Weert-Zuid een maatschappelijke accommodatie met grote zaal te realiseren en in stand te houden.

Overhandiging

Bij de presentatie waren raadsleden en wethouder Tessa Geelen aanwezig. De wethouder en raadslid Marie-Thérèse van den Bergh namen samen met Dennis Gubbels, voorzitter VV de Vêrkusköp, het rapport in ontvangst.

Nadat het rapport was uitgereikt werden de toekomstplannen gepresenteerd. Medio september / oktober wil de participatiegroep de businesscase afronden en aanbieden aan de gemeente Weert. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te bepalen hoe de toekomst van Weert-Zuid eruit komt te zien.

Resultaten burgerpeiling online

De resultaten van de burgerpeiling, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Top Onderzoek, staan online op de website: https://www.hartvanmoesel.nl/site/