Controles buitengebied Weert

In Limburg werden in het kader van ‘De Week van het Buitengebied’ controles gehouden in de gemeentes Nederweert, Weert, Peel en Maas, en Venray. De integrale aanpak van de gemeenten vond plaats in samenwerking met het Openbaar Ministerie, Team Ondermijning Limburg, lokale politieteams, het RIEC, de belastingdienst en de Voedsel en Warenautoriteit.

Maandag en dinsdag zijn er op 17 locaties in het Limburgse buitengebied gezamenlijke controles gehouden. Op het merendeel van de controlelocaties zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Insteek van ‘De Week van het Buitengebied’ was om vooral preventief in gesprek te komen met de bewoners/eigenaren van panden in het buitengebied over de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze benaderd kunnen worden door criminelen.

Resultaten controles maandag 18 juni

De controles zijn vooraf goed voorbereid door informatie te verzamelen, te verrijken en bijeen te brengen met alle ketenpartners. Maandag 18 juni werd er op negen locaties in de gemeente Nederweert gecontroleerd. De resultaten hiervan zijn maandag tijdens een persconferentie door de burgemeester Nederweert en de politie toegelicht.

Resultaten controles dinsdag 19 juni

In Weert werd er aan de Kraanweg in een tuinhuisje o.a. een hennepdrogerij en materiaal zoals koolstoffilters, voedingsbodems mogelijk voor een hennepkwekerij op te zetten aangetroffen. Op een Mercedes Benz is door de Belastingdienst beslag gelegd in verband met een conservatoire machtiging die nog openstaat.

Op een andere locatie in buitengebied van Weert werd een huis gecontroleerd en hierbij asbest aangetroffen. De gemeente Weert monitort het saneren van de asbest en zal vanuit het zorgkader actie ondernemen richting de bewoner die onder erbarmelijke omstandigheden verblijft in het huis.

In Leunen (gemeente Venray) werd bij controle in een bedrijfspand enkele milieu aspecten niet in orde te zijn. Zo was er was onvoldoende afzuiging en er lag afval op het terrein in de vorm van lege vaten. De gemeente Venray pakt dit op en zal hier er op toezien dat deze misstanden worden rechtgezet.

Impact Zuid Drie

De Week van het Buitengebied die maandagochtend startte maakt deel uit van een brede aanpak door gemeenten, politie, het openbaar Ministerie, belastingdienst en andere partners in de drie zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg. Deze week gaan er op tientallen locaties in het zuiden van het land verschillende interventies plaatsvinden die gericht zijn op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

Integrale aanpak

De aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied vraagt om een gezamenlijke inspanning. Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten wij als één overheid samenwerken met burgers en ondernemers. Daarom vinden er deze week bestuurlijke controles plaats door verschillende gemeenten in Zuid-Nederland en zullen de Politie en het Openbaar Ministerie daar waar nodig strafrechtelijke interventies plegen.

Bewustwording

De aanpak richt zich enerzijds op het plegen van interventies tegen ondermijnende criminaliteit, waardoor we meer inzicht in de problematiek in het gebied krijgen. Aan de andere kant is de week gericht op preventie, door het vergroten van de bewustwording van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de samenleving. Door middel van bewustwording kunnen burgers en bedrijven weerbaarder worden gemaakt om weerstand te bieden tegen ondermijnende activiteiten. Interventies hebben hier tot doel te voorkomen dat een klimaat ontstaat waarin criminele en illegale activiteiten kunnen floreren.

Veilig ondernemen begint hier

Vorige week nog werd er de speciale website www.veiligondernemenbeginthier.nl gelanceerd met praktische informatie en video’s voor ondernemers om hen bewust te maken en te helpen om vroegtijdig van ondermijnende criminaliteit te signaleren.