Dinsdagavond 19 juni organiseert Vogelwerkgroep Nederweert een lezing over 25 jaar broedvogelonderzoek in Nederweert. Locatie Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 6006 SN Weert. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen van zeldzame en schaarse broedvogels in Nederweert in de afgelopen 25 jaar. Hoe reageren soorten op het vele natuurherstel, wat is het effect van het ouder worden van de bossen en wat zijn gevolgen van intensief grondgebruik voor broedvogels.

Boek

De resultaten van dit onderzoek worden weergegeven in het boek: “Broedvogels van Nederweert, onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten in 1994-2018” Dit boek is een rijk geïllustreerde full-color uitgave (ca. 244 pagina’s) met een beschrijving van 100 zeldzame en schaarse vogelsoorten. Per soort wordt de aantalsontwikkeling, verspreiding en trend weergegeven, prachtig verfraaid met talloze vogel- en landschapsfoto’s. Kortom een prachtig boek over de rijke vogelbevolking van Nederweert die een afspiegeling vormt van de manier waarop we met ons landschap omgaan.

De presentatie van dit boek is op zaterdag 27 oktober 2018. Vrije verkoopadressen worden na de presentatie via de media bekendgemaakt.

Bij voorintekening (tot uiterlijk 15 augustus) krijg je korting op de verkoopprijs. Deze bedraagt slechts € 15,00. Op de presentatie van 19 juni zijn voorintekenfolders aanwezig. Voor meer info en online voorintekenen: zie de website www.vogelwerkgroepnederweert.nl.