Het college van B&W van Weert heeft besloten het zwembad De IJzeren Man uit voorzorg tijdelijk te sluiten. Hoe lang die sluiting gaat duren, is nog niet duidelijk. De sluiting is nodig omdat de veiligheid van bezoekers en personeel mogelijk in gevaar zou kunnen zijn.

De metalen ophang-/draagconstructies en bevestigingsmiddelen, zoals bouten, in overdekte zwembaden zijn gevoelig voor vocht, hoge temperaturen, chlorides en desinfectiebijproducten. Dit veroorzaakt corrosie. Onlangs heeft een gespecialiseerd bureau in het overdekte zwembad een inspectie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat een aantal onderdelen is aangetast. Daarom is er een mogelijk risico dat de veiligheid van bezoekers en personeel in gevaar komt. Vandaar dat de gemeente het bad nu sluit.

Directe aanpassingen

De gemeente heeft kennis genomen van het recente inspectierapport. Er wordt nu verder onderzoek gedaan naar welke zaken het meest urgent zijn en dus direct moeten worden uitgevoerd. Zo lang dit niet is gebeurd, kan er een risico zijn voor de bezoekers en kan het zwembad niet open.

Eerder onderzoek

Het zwembad is van de gemeente. De Stichting Zwembad De IJzeren Man exploiteert het bad. De afgelopen jaren is al eerder onderzoek gedaan naar de staat van de ophang-/draagconstructies en bevestigingsmiddelen. Toen zijn geen ernstige aantastingen geconstateerd, wel enkele aandachtspunten. Die zijn bij onderhoudsbeurten aangepakt. De gemeente heeft regelmatig overleg met de directie van het zwembad over de staat van onderhoud van het gebouw en de toestellen. Zo was er al in de eerste week van oktober een onderhoudsbeurt gepland.

Probleem verenigingen

De gemeente begrijpt dat door de sluiting van het zwembad verenigingen en scholen in de problemen komen. Daarom onderzoekt de gemeente of zij, als dat nodig is, tijdelijk gebruik kunnen maken van andere overdekte baden in de regio.

Waterskibaan

De waterskibaan, dat ook onderdeel is van het zwembad, is gewoon open. Er is ook nog mooi weer op komst, dus grote kans dat het buitenbad nog open gaat. Deze informatie vind je op www.zwembadweert.nl