Aanleg fietsenstalling en meer groen

Op maandag 22 oktober wordt gestart met de realisatie van een fietsenstalling aan de Korenmarkt. Hier worden 5 parkeervakken omgevormd tot een stalling met een capaciteit van 160 fietsen. De werkzaamheden duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 3 weken. Aansluitend worden diverse locaties in de binnenstad voorzien van extra groen. De vergroening is uiterlijk op vrijdag 30 november gerealiseerd.

Fietsenstalling Korenmarkt

Op de Korenmarkt worden de bestaande fietsbeugels verplaatst. In totaal worden 5 parkeervakken omgevormd tot een stalling met 160 fietsparkeerplaatsen. Ook worden er twee laadpalen voor elektrische fietsen geplaatst. De stalling wordt aan weerszijde voorzien van een haag en de plantvakken van de bomen worden vergroot. Ondergronds wordt de bodemstructuur voor de bomen aangepakt zodat deze er de komende jaren weer mooi bij staan. Aan de andere zijde van de Korenmarkt worden ter compensatie vier nieuwe autoparkeerplaatsen aangelegd.

Wethouder Martijn van den Heuvel (openbaar gebied en vervoer): ‘Fietsgebruik stimuleren kan alleen als de binnenstad goed bereikbaar is. Daar hoort ook bij dat fietsen goed en op een nette wijze, kunnen worden gestald. Met de aanleg van een mooie fietsenstalling midden in het centrum stimuleren we het gebruik van de fiets. De groene aankleding van het centrum zorgt voor een betere sfeer en mooie uitstraling’.

Vergroening binnenstad

Naast het extra groen rondom de fietsenstalling wordt er op een vijftal locaties grenzend aan de Markt en Langstraat extra groen aangeplant. Dit varieert van leibomen, hagen en bodembedekkend groen. Op deze manier worden het Oud Kerkhof, Kromstraat, hoek Maasstraat – Langstraat, Paradijsstraatje en rondom het parkeerdek Walburgpassage aangepakt. Daarnaast wordt eind dit jaar gestart met de herinrichting van de Nieuwe Markt. In december wordt de gemeenteraad gevraagd een besluit te nemen over de herinrichting van de Hegstraat waarbij onder andere de bewaakte fietsenstalling een update krijgt en er extra groen wordt aangelegd.