Buslijn Het College staat onder druk

Bij de invoering van de nieuwe Arriva dienstregeling in 2016 is de bushalte bij het College
vervallen. Na een uitvoerig lobbytraject is vanaf december 2OI7 de halte bij het College
weer onderdeel gewonden van de dienstregeling van Arriva.

De bezettingsgraden van het traject tussen het NS-station en het College zijn erg laag waardoor de lijn onder druk staat. Volgens cijfers van Arriva maken gemiddeld 0 tot 5 scholieren per dag gebruik van de ‘scholierenlijn’.

De provincie Limburg heeft aangegeven dat de (zeer) slechte bezetting tussen Weert en het College gevolgen heeft voor de verdere voortzetting van deze lijn. Lijn 674 kan niet meer gehandhaafd worden wanneer de reizigersaantallen achterblijven. In samenwerking met de gemeente Weert en Arriva is het volgende voorstel ontwikkeld voor lijn 674 (deeltraject Weert station – het College):

– Vanwege het feit dat de bus niet één volledig schooljaar heeft gereden, en daarom de wens bestaat om de buslijn niet gedurende het schooljaar te beëindigen, rijdt Arriva tot de zomer van 2019 met de huidige lijn 674 van/naar het College.

– Wanneer de reizigersaantallen in het huidig schooljaar wederom achterblijven zal de verbinding vanaf de zomer 2019 worden beëindigd. In het voorjaar 2019 wordt deze beslissing genomen.

– Gedurende het schooljaar 2018-2019 wordt de gemeente en de scholengemeenschap op de hoogte gehouden van de gebruikscijfers, zodat tussentijds het gebruik inzichtelijk is voor iedereen.

Met deze oplossing wordt de verbinding dit schooljaar uitgeprobeerd. Aan Het College wordt het verzoek gedaan zich maximaal in te spannen om het gebruik van de lijn te stimuleren. Met dit voorstel kan de provincie in het voorjaar van 2019 een afgewogen beslissing nemen over de toekomst van lijn 674.

Als uit de bezettingsgraden blijkt dat het aantal reizigers niet substantieel toeneemt, kan
de lijn station Weert – het College niet gehandhaafd blijven.