Spanning aan grens Stramproy

Duitse soldaten bij de poort in de dodendraad.

(Video) Op donderdag 25 oktober 2018 om 19:30 verzorgt drs. Theo Schers van het gemeentearchief Weert een lezing in De Zaal in Stramproy met als titel: Spanning aan de grens – Weert, Stramproy en de “Groote Oorlog”-. Aan de hand van unieke documenten uit het Gemeentearchief Weert voert Schers de aanwezigen langs opmerkelijke en belangrijke gebeurtenissen tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog ligt mede aan de basis van de volgende catastrofe: de Tweede Wereldoorlog.


Franse vluchtelingen in okt 1918, waarschijnlijk gefilmd tussen Stramproy en Weert. Heb je een idee waar?

100 jaar geleden, oudste filmbeelden Stramproy en Weert

In november is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigt. Hoewel Nederland neutraliteit nastreeft, gaat dit conflict niet aan ons land voorbij. In de zomer van 1914 wordt in Weert een detachement Huzaren gelegerd. Mannen worden gemobiliseerd en elders in het land gestationeerd. In augustus worden de eerste Belgische vluchtelingen in de stad opgevangen. In oktober 1918 komt opnieuw een grote groep vluchtelingen. Deze keer zijn het Fransen die via Stramproy met duizenden te voet of met paard en kar en zelfs met de tram naar Weert komen. De gevolgen voor de stad en haar inwoners worden aan de hand van documenten, foto’s en originele filmbeelden toegelicht.

‘Den doodendraad’

Vanaf 1915 wordt de grens met België ‘hermetisch’ afgesloten; een elektrische draad moet er voor zorgen dat er geen onbevoegde grensovergang van personen en goederen plaatsvindt. Er sterven circa 500 vluchtelingen bij een poging de grens te overschrijden. De afzetting krijgt dan ook snel de naam ‘den doodendraad’.

Naweeën

De politieke onrust in Nederland, mede veroorzaakt door de revoluties elders in Europa zorgen ook in Weert voor de nodige commotie. De redenen om ‘Motie van Trouw’ uit oktober 1918 van een aantal standsorganisaties aan het Nederlandse vorstenhuis en regering te richten, komen aan de orde. Op het begraafplaats aan de Molenpoort zijn na de oorlog herdenkingsmonumenten opgericht voor burger en militaire slachtoffers uit Frankrijk en Duitsland. Over het hoe en waarom worden toegelicht.

De lezing is een initiatief van het Gemeentearchief Weert en de Heemkundevereniging Stramproy. Aanvang is om 19.30 uur bij gemeenschapscentrum De Zaal Mariastraat 1 in Stramproy. Entree (inclusief een kop koffie of thee) € 4,-

Video via Youtube

https://youtu.be/DhLMGm9ZOVI