Frans Willekens overleden

Nederweert – Op 2 oktober is oud-wethouder (en locoburgemeester) Frans Willekens uit Ospel overleden. De heer Willekens is 89 jaar geworden.

Hij was van 1970 tot en met 1990 gemeenteraadslid voor de Lijst Ospel en later het CDA.

Van 1986 tot en met 1990 was Frans Willekens wethouder met de portefeuille Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting én locoburgemeester. Lange tijd had hij zitting in de Provinciale Staten van de provincie Limburg.

De heer Willekens is ook lang voorzitter geweest van de Zangvereniging Sint Caecilia Ospel, het Landbouwbelang en het Waterschap De Oude Graaf/Waterschap Midden-Limburg.