Start project Weer(t) Actief! 2.0

Na een succesvolle pilot heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) besloten een vervolg te geven aan Weer(t) Actief!. Dit project richt zich op actieve deelname in de samenleving en op de arbeidsmarkt van mensen die hier om allerlei redenen een (tijdelijke) afstand tot hebben. Het vervolgtraject loopt van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 2019.

Pilotproject Weer(t) Actief!

In juli 2017 is gemeente Weert in samenwerking met het bedrijf Toekomst & Arbeid gestart met het Pilotproject ‘Weer(t) Actief’. Dit project richt zich op mensen die om psychische, fysieke en/of medische redenen een tijdelijke of blijvende afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel van het project is door middel van individuele begeleiding en coaching de mogelijkheden en kansen richting maatschappelijke participatie te vergroten en klanten, waar haalbaar, voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Persoonlijke aanpak

De gemeente Weert is blij met de aanpak van Toekomst & Arbeid omdat deze persoonlijk en oplossingsgericht is. Toekomst & Arbeid focust op doelen en positieve eigenschappen van de deelnemers. Belangrijk onderscheid in hun aanpak is dat ze niet alleen praten en dingen opleggen, maar deelnemers laten ervaren wat het betekent als je het een keer anders durft aan te pakken. Deelnemers worden hierbij in staat gesteld zelf keuzes te maken en zelf te beslissen. In de praktijk is gebleken dat deze aanpak werkt.

Geslaagd project

Resultaten tonen aan dat het project geslaagd is. In totaal zijn 21 kandidaten aangemeld, waarvan bij 95% de actieve deelname op de arbeidsmarkt is vergroot. Hiervan is 25% nu werkzaam in een betaalde baan en uit de uitkering, neemt 60% deel aan de maatschappij in de vorm van dagbesteding, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek en heeft 10% hulp geaccepteerd voor behandeling. Wethouder Martijn van den Heuvel is enthousiast over de resultaten: “Dit project zorgt ervoor dat mensen het met minder hulp kunnen redden in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het laat zien dat een persoonlijke en praktijkgerichte aanpak werkt.”

Project Weer(t) Actief! 2.0

Het pilotproject eindigt op 31 oktober 2018. Het college heeft besloten om het project te verlengen tot en met 31 oktober 2019 in de vorm van Project Weer(t) Actief! 2.0. Doordat de deelnemende klanten geen gebruik meer maken van een door de gemeente betaalde begeleiding of door de gemeente betaalde uitkering kunnen kosten van het project worden gedekt door verminderde uitgaven aan uitkering en Wmo-middelen.