Goed nieuws voor kinderen en ouders in Swartbroek: Basisschool St. Laurentius blijft open als zelfstandige school. Omdat het aantal leerlingen de afgelopen jaren flink is gedaald, waren er plannen voor een fusie met de Joannesschool in Tungelroy, maar dit idee is van de baan. St. Laurentius haakt – als zelfstandige school – aan bij IKC Leuken.

Het aantal leerlingen van St. Laurentius in Swartbroek lag al jaren onder de Weertse opheffingsnorm van 93 leerlingen. Stichting MeerderWeert, waar de school onder valt, hanteert een minimumnorm van veertig leerlingen en deze ondergrens was al jaren bereikt. Daarom zou de school in augustus 2019 fuseren met de Joannesschool. Hier bleek echter geen draagvlak voor onder ouders.

Ouders, onderwijsteam, medezeggenschapsraad en inwoners van Swartbroek maakten zich daarom samen met gemeente Weert en MeerderWeert sterk voor het openhouden van de school. Met succes. Daarnaast is ook het huidige Rijksbeleid gunstig en gericht op het in standhouden van kleine scholen.

Zelfstandig aanhaken bij IKC Leuken

Omonderwijskwaliteit, sociale ontwikkelingsmogelijkheden en betaalbaarheid van het onderwijs te waarborgen, blijft St. Laurentius zelfstandig maar haakt wél aan bij IKC Leuken en krijgt ook dezelfde directeur. Bij St. Laurentius wordt een parttime locatieleider verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen.

Positief de toekomst in

Leerlingen, ouders, team, medezeggenschapsraad, bestuur en inwoners van Swartbroek gaan positief de toekomst in. Zij nodigen ouders in de regio uit om de school zéker mee te nemen in de overweging als de schoolkeuze voor de deur staat. St.Laurentius biedt namelijk goed, eigentijds en kleinschalig onderwijs in een mooi en nieuw schoolgebouw. Het team is altijd bereid, liefst op afspraak, om ouders dit te laten zien. Van de moderne voorzieningen maakt ook ‘het dorp’ volop gebruik.