Voordelen doorbraakprojecten

Opnieuw zijn er in Weert weer vier doorbraakprojecten die subsidie ontvangen. De initiatieven van het Bibliocenter en Punt Welzijn steunen volwassenen en jongeren om mee te kunnen (blijven) doen in de maatschappij. Zo is er minder risico op uitval, afhankelijkheid van jeugdhulp of uitkeringen. 

Zowel het Bibliocenter als Punt Welzijn tonen met de doorbraakprojecten kracht en lef. Met hun nieuwe aanpak zorgen ze niet alleen voor innovatie, ze bieden ook continuïteit. Op langere termijn hebben zowel gemeente als inwoners voordeel van deze activiteiten. 

Innovatie en samenwerking


Het Bibliocenter gaat ‘digibetatrainingen’ geven aan volwassenen. Zo kunnen zij meedoen en onafhankelijk blijven in een maatschappij waarin ‘digitale’ vaardigheden steeds belangrijker worden. Voor werkzoekenden zijn er Walk en Talk sessies. Deze persoonlijke benadering draagt bij aan het toeleiden van volwassenen naar werk. Mensen doen weer mee en zijn minder afhankelijk van uitkeringen en hulp. Dit initiatief krijgt een extra financiële impuls.Punt Welzijn gaat aan de slag met jongerencoaches. Naast de bestaande coaches functioneren leerlingen/leeftijdsgenoten als jongerencoach. Dit levert voor beide partijen persoonlijke groei op. Ook zorgt het voor een sterker netwerk rondom de jongere. 
Ook start een project dat inspeelt op de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Voor veel jongeren is dit een risicomoment. Buitenactiviteiten voor 11-15 jarigen in de eigen wijk ondersteunen aanwezige contacten waardoor er minder risico op uitval is. 

Doel


Doorbraakprojecten moeten innovatief en grensverleggend zijn, maar vooral gericht op de ondersteuning van kwetsbare inwoners van de gemeente Weert. De gemeenteraad heeft daarvoor €200.000,- beschikbaar gesteld. De vier projecten ontvangen samen € 39.450,-. Sinds de start van de doorbraakprojecten in 2016 hebben 11 veelbelovende initiatieven subsidie ontvangen. De evaluatie volgt binnenkort.