Marktkoopman raakt vergunning kwijt

Archieffoto WdG

De gemeente Weert heeft besloten om een vergunning van een marktkoopman in te trekken.

Volgens de gemeente gedraagt de marktkoopman zich reeds geruime tijd niet zodanig als de gemeente van een vergunninghouder mag verwachten. Hij is daarop herhaaldelijk door de marktmeester aangesproken. Ook heeft hij daarvoor een schriftelijke waarschuwing gekregen. Maar zonder verbetering, aldus de gemeente Weert.

De marktkoopman is dit jaar tot op heden 25 keer niet verschenen. Hij zou zich zelden afmelden. Noch bij de marktmeester, noch bij de kramenzetter. Andere keren komt hij te laat en is zijn marktkraam dus ook niet op tijd gereed. Verder staat zijn kraam er herhaaldelijk slordig en niet verzorgd bij. Daarmee draagt de standplaats niet bij aan de “kwaliteit van de markt”, maar doet daar eerder afbreuk aan.

Daarbij komt ook nog eens dat vergunninghouder een grote achterstand heeft in de betaling van de door hem verschuldigde marktgelden. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook het voornemen om zijn vergunning in te trekken en dat is aan hem schriftelijke bekendgemaakt.

Voor de marktkoopman was het mogelijk om bezwaar in te dienen, maar ook daar is niet op gereageerd. De vergunning wordt dus ingetrokken zodat de standplaats aan een andere marktondernemer kan worden toegewezen.