Nieuw platform Nederweert2030

De gemeente Nederweert kan geschiedenis schrijven. Er ligt een historische kans om het hart van Nederweert en de regio met elkaar te verbinden en tot in lengte van jaren leefbaar, veilig en goed bereikbaar te houden voor iedereen. Hiermee worden verdere economische en ruimtelijke ontwikkelingen veilig gesteld. “Voor de generaties na ons mogen we deze unieke kans niet laten schieten. Als we Nederweert klaar willen maken voor de toekomst, is een randweg noodzakelijk.”

Dat is het standpunt van Nederweert2030, een nieuw platform van enthousiaste, maar ook bezorgde burgers en ondernemers uit de Peelgemeente. Zij willen vooruit met Nederweert en roepen het gemeentebestuur op om de kansen die nog nooit eerder zo voor het grijpen lagen te verzilveren.

Betere ontsluiting N266 – N275

De provincie en de Midden-Limburgse regio hebben voor het eerst in de geschiedenis geld beschikbaar gesteld voor een betere ontsluiting van de N266-N275, de provinciale weg die Nederweert en Budschop van elkaar scheidt, al jaren voor onveilige situaties zorgt en door de verdere toename van het verkeer alleen nog maar meer verstopt zal raken.

“Met een randweg kunnen we eindelijk een einde maken aan deze overlast en maken we de weg vrij om het hart van Nederweert, het gebied rond het kanaal, duurzaam en veilig in te richten”, zegt Peter Willekens namens Nederweert2030. “Door Nederweert en Budschop met elkaar te verbinden, kunnen jong en oud uit beide kernen veilig oversteken en maken we de voorzieningen over en weer veel beter toegankelijk. De winkels, de horeca, het sportcentrum, de zorgvoorzieningen, het ouderencentrum, de verenigingen en het gemeenschapshuis; iedereen is gebaat bij een betere verbinding.”

Het water als dorpshart

Als de N266 autovrij is gemaakt, liggen er prachtige mogelijkheden om de kanaalzone te ontwikkelen tot het groene hart van Nederweert. Een park voor jong en oud. In het verleden is alles met de rug naar het kanaal ontwikkeld. Volgens Nederweert2030 ligt er nu een uitgelezen kans om juist gebruik te maken van het water.

Aan de kant van Budschop zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. De Heerlijckheid Budschop – een lange, groene strook tussen brug 15 en de wijk Merenveld waar je straks lekker kunt wandelen, spelen en tot rust komen – krijgt steeds meer vorm. “Het zou echt een gemiste kans zijn als het daarbij blijft”, zegt aanwonende Henny Sonnemans uit Merenveld. “Ook aan de andere kant van het kanaal liggen prachtige kansen om verbinding te maken met de oever en de ideeën die al langer bestaan te verwezenlijken. Plannen voor recreëren en wonen aan het water. Of een
nieuwe brug voor langzaam verkeer ter hoogte van Merenveld die voetgangers en fietsers direct toegang geeft tot alle voorzieningen in Nederweert en ook verbindt met het nieuw aan te leggen leefbaarheidspark De Uijtwijck bij de Bengele. Die brug zou de leefbaarheid in Nederweert alleen maar versterken. Dít is het moment om door te pakken en ons dorp toekomstbestendig te maken.”

Ondernemers luiden de noodklok

Ook steeds meer ondernemers op de Pannenweg, Hulsenweg en Kampershoek-Noord sluiten zich aan bij Nederweert2030. Zij maken zich grote zorgen over de economische bereikbaarheid van Nederweert en zijn fervent voorstander van een randweg. CEO Ruud Koppens van ETF Machinefabriek voorspelt dat ondernemers uit Nederweert zullen vertrekken als de gemeente de wegverbinding niet drastisch verbetert. “Op de N266 staat het ’s ochtends en ’s avonds muurvast. Ik zie het met eigen ogen. Met de uitbreiding van Pannenweg en Kampershoek Noord wordt het alleen maar erger.

De economie zit in de lift. Door de komst van nieuwe bedrijven en de uitbreiding van bestaande bedrijven komt er alleen maar meer verkeer de weg op. Richting het jaar 2030 wordt een toename van wel 30 procent verwacht. De verkeerslichten op de N266 en N275 zullen steeds vaker op rood staan. In dit kader vraag ik me ook af hoe de hulpdiensten zoals de brandweer daar straks nog doorheen moeten komen”, aldus de eigenaar/directeur van de ETF Machinefabriek die zich in zijn zorgen gesteund weet door diverse ondernemers uit Nederweert.

Lef en ambitie

In november bespraken Provinciale Staten en de gemeenteraad een alternatief voor de randweg. In deze variant worden de verkeersknelpunten op de huidige N266 aangepakt, maar blijft de weg een leefbaarheidsprobleem en splijtzwam tussen Nederweert en Budschop. Eind volgend jaar maakt de provincie, na advies van de gemeenteraad een keuze tussen de twee alternatieven.
Burgers en ondernemers, verenigd in Nederweert2030, vragen het gemeentebestuur om lef en ambitie te tonen en te kiezen voor het algemeen belang. Voor een nieuwe, duurzame en veilige randweg. En voor de toekomst van Nederweert. Ruud Koppens: “Twintig jaar geleden reed al het verkeer vanuit Venlo door de Smisserstraat over Brug 15. Dat kon niet meer, dat wilden we niet meer en dat probleem hebben we opgelost door de randwegbrug. Nu is het tijd om dat andere grote knelpunt op te lossen en Nederweert klaar te maken voor de toekomst. De generaties na ons zullen ons alleen maar dankbaar zijn.”

Steeds meer inwoners en ondernemers sluiten zich aan bij Nederweert2030. Vanuit betrokkenheid bij hun gemeente denken zij mee over de kansen voor Nederweert. Wil jij je aansluiten? Stuur een mail naar [email protected].