Studenten helpen NO KIDDING

Afgelopen week hebben studenten van de opleidingen Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent van Gilde Opleidingen Weert hun eindpresentaties gegeven aan NO KIDDING; een landelijke organisatie die zich inzet om kindermishandeling in Nederland te verminderen. Dit doen ze door mensen anders te laten denken over kindermishandeling. Onder het motto ‘kleine stappen, grote winst’ laat NO KIDDING zien hoe iedere omstander altijd iets kan betekenen voor een kind dat wordt mishandeld.

De aftrap van het project was op vrijdag 26 oktober met een workshop verzorgd door NO KIDDING. Studenten werden meegenomen in het onderwerp kindermishandeling. Wat zijn de cijfers? Wat zijn vormen van kindermishandeling? Wat is je professionele rol? Wat zijn eigen ervaringen? Dit alles werd ondersteund met ervaringen die werden verteld door een ervaringsdeskundige. Dit maakte diepe indruk op de studenten en zorgde voor veel motivatie om aan de slag te gaan met de opdracht die zij kregen van NO KIDDING: ontwerp een product dat NO KIDDING kan inzetten bij het geven van voorlichting.

De studenten zijn vijf weken intensief bezig geweest met het doen van onderzoek om hun kennis te vergroten rondom het thema kindermishandeling. Op basis hiervan hebben ze vervolgens een product ontwikkeld dat aansluit bij de visie en missie van NO KIDDING. De zelf ontwikkelde producten waren zeer creatief en kwalitatief goed. NO KIDDING heeft per klas één product uitgekozen dat zij gaan inzetten bij voorlichtingen. Op de foto’s zijn de twee groepen te zien waarvan het product is gekozen. Zij staan samen op de foto met Friso van der Wal, de directeur van NO KIDDING. Ook NO KIDDING zal de foto’s en informatie over de producten publiceren.

Meer informatie: nokidding.nl

Bekijk een ingestuurde bijdrage.