Cafetaria De Tup aan de Maaseikerweg heeft bij de gemeente Weert een verzoek ingediend om te mogen verhuizen naar de Nassaulaan. De cafetaria wil graag intrek nemen in het voormalige apotheekpand van Zuijdgeest.

De eigenaar van het terrein aan de Maaseikerweg heeft aangegeven dat de exploitant van de cafetaria, het terrein dient te verlaten. Om de klanten van dienst te kunnen blijven, is naar een locatie in de omgeving gezocht. Die is met de voormalige apotheek aan de Nassaulaan gevonden.

Volgens het huidige bestemmingsplan is een vestiging van een cafetaria in het pand niet toegestaan. De gemeente Weert wil echter initiatieven faciliteren, mits passend in ons beleid, of indien het afwijkt, goed gemotiveerd.

Beweegredenen om in te stemmen

Het doel is de leegstand op te heffen en een nuttig gebruik voor het pand aan de Nassaulaan te bewerkstelligen. Een ander doel is om te borgen dat een ondernemer zijn bedrijf kan blijven voortzetten. Verder hebben 10 jongeren een bijbaantje in de cafetaria.

Naast het opvullen van een leegstaand pand is er voldoende parkeergelegenheid en komt er geen extra cafetaria in Weert er bij. De gemeente wil dus onder voorwaarden instemmen met het initiatief. Het is nu aan de initiatiefnemer om een vergunning aan te vragen en een melding activiteitenbesluit in te dienen om in de toekomst z’n “frietjes Tjeu” vanaf de Nassaulaan uit te geven.

Verwachte bezwaren

Vanuit de omgeving zijn verschillende signalen ontvangen dat men de vestiging van een cafetaria als ongewenste ontwikkeling ziet. De gemeente moet echter een algemeen belang dienen, zo stelt het college van B&W. Op voorhand kan niet worden aangegeven dat de cafetaria tot onoverkomenlijke problemen leidt. Leegstand leidt uiteindelijk tot verpaupering en sociale onveiligheid.

Wat gebeurt er bij het voormalige pand?

Op de huidige locatie van cafetaria De Tup wil men woningen realiseren. Het plan bevindt zich echter nog in de onderzoeksfase.

14 REACTIES

 1. moet wel goedkomen. ook deze friettenten liggen allemaal midden in een woonwijk zonder grote parking in de buurt;.. jaco, beemd, cox corner.

 2. Het lijkt mij absoluut geen goed idee aangezien ivm de te verwachten drukte de parkeer-gelegenheid onvoldoende is, (o.a. achteruit de openbare weg op moeten rijden) de nabij gelegen rotonde daarbij probleemverhogend werkt en de (reuk-)afstand tot de onmiddel-lijk in de nabijheid gelegen woonhuizen absoluut problematisch is. Voorst ben ik van mening dat veronderstelde eventuele verpaupering van een overigens particulier pand op een andere wijze voorkomen moet worden door de eigenaar en geen argument mag zijn voor de overheid om dan maar zonder verder gedegen onderzoek de waarde van alle woningen in de directe omgeving daaraan op te offeren. Die belangen wegen niet tegen elkaar op.
  Overigens lijkt mij dit college niet zo begaan met belangen van buurtbewoners; althans wat ik er de laatste tijd over lees. Aan de kazerne bijvoorbeeld.
  Procederen lijkt mij zo op het oog de enig aangewezen weg om het tegen te houden.

 3. Klopt, maar bij al die voorbeelden is het niet zo dat die aan een voor de wijk belangrijke doorgangslaan liggen die bovendien op 50 meter afstand van een rotonde die kruist met een voor Weert-Zuid belangrijke doorgangs- en ontsluitingsweg, ligt. Dat gaat gevaarlijke situaties opleveren met het verkeer dat van dat parkeerplaatsje af komt, zeker weten. En overigens zijn die vier of vijf parkeerplekjes die daar voor de deur liggen, er waarschijnlijk veel te weinig. Als dáár een goede oplossing voor wordt gevonden, dan zeg ik dóen. Dan is dat pand namelijk wél op een goede manier gevuld, Ik ben er dus niet op tegen, mits men goed kijkt naar de parkeerproblematiek.

 4. Misschien moet je even wat beter lezen voordat je reageert, Stefan. Juist om het soort reacties als die van jou vóór te zijn, zei ik in mijn reactie duidelijk dat ik niets tegen een friture in dat pand heb. Gráág zelfs.

  Mijn argumenten over verkeersveiligheid zijn geen onzin, ik woon er 200 meter vandaan, passeer dat punt minimaal twee keer op een dag en heb ogen en gezond verstand. 🙂
  Verder ben ik gewoon gerechtigd om mijn mening te geven. Of de gemeente daar wel of niet iets mee doet is een ander onderwerp, waar het niet over ging.

 5. Post eens een dag bij een apotheek en daarna een dag bij een snackbar. 😉 Dan zie je dat het bij een snackbar drukker is, met name rond etenstijd, en dat er dan verkeerstechnisch gezien sprake gaat zijn van piekbelasting op zo’n punt als daar.

  Maar ik ga deze discussie laten voor wat-ie is. Dat we verschillen in opvatting, dat kan en mag, maar dat je daarbij de argumenten van de tegenpartij ook na uitleg blijft afdoen als onzin en dat je je bovendien denigrerend opstelt gaat me wat te ver, dus ik ga mijn tijd aan iets anders besteden. Fijne avond nog!

 6. Goed idee van dat posten. Ga posten bij de Cafetaria De Rotonde. Deze ligt aan een rotonde van 2 drukke wegen (Graafschap Hornelaan en Roermondseweg/Maaspoort. Ik heb nog nooit gehoord dat er daar ongelukken zijn gebeurt als gevolg de aanwezigheid van de friture. Een sprekend voorbeeld dat al de argumenten van muuëletêntje tegenspreekt.

 7. Toch wel, Stefan,
  want als @muuëletêntje (of welke buurtbewoner dan ook) alle buurtbewoners (of velen) kan overhalen protest aan te tekenen, maar dan wel met goede redenen zoals stankoverlast, parkeeroverlast, etc, tegen de komst van een bedrijf (cafetaria) in de buurt,
  dan kan de gemeente beslissen om geen vergunning te verlenen.
  In het bovenstaand stuk staat ook dat “het huidige bestemmingsplan een vestiging van een cafetaria, niet toestaat”.
  De gemeente moet nu de voors en tegens bekijken of het bestemmingsplan kan worden aangepast. Met veel tegens (met hulp van @muuëletêntje) zal het plan niet doorgaan.

 8. Ik ben zó klaar met jouw nergens op gebaseerde aanname dat ik tegen een friture daar zou zijn en met het betitelen van mijn mening als onzin! Een weerwoord is zéker welkom, ik ben de eerste die toejuicht dat we allemaal onze mening mogen uiten in dit land. Maar wel op een fatsoenlijke, beschaafde manier!

  Leer eens op argumenten te discussiëren en zonder aannames en waarde-oordelen. Fijn dat jij denkt te weten wat ik vind, maar dat weet ik zelf toch echt nog altijd het beste. Dág Stefan!

Comments are closed.