Cafetaria De Tup wil naar Nassaulaan

Cafetaria De Tup aan de Maaseikerweg heeft bij de gemeente Weert een verzoek ingediend om te mogen verhuizen naar de Nassaulaan. De cafetaria wil graag intrek nemen in het voormalige apotheekpand van Zuijdgeest.

De eigenaar van het terrein aan de Maaseikerweg heeft aangegeven dat de exploitant van de cafetaria, het terrein dient te verlaten. Om de klanten van dienst te kunnen blijven, is naar een locatie in de omgeving gezocht. Die is met de voormalige apotheek aan de Nassaulaan gevonden.

Volgens het huidige bestemmingsplan is een vestiging van een cafetaria in het pand niet toegestaan. De gemeente Weert wil echter initiatieven faciliteren, mits passend in ons beleid, of indien het afwijkt, goed gemotiveerd.

Beweegredenen om in te stemmen

Het doel is de leegstand op te heffen en een nuttig gebruik voor het pand aan de Nassaulaan te bewerkstelligen. Een ander doel is om te borgen dat een ondernemer zijn bedrijf kan blijven voortzetten. Verder hebben 10 jongeren een bijbaantje in de cafetaria.

Naast het opvullen van een leegstaand pand is er voldoende parkeergelegenheid en komt er geen extra cafetaria in Weert er bij. De gemeente wil dus onder voorwaarden instemmen met het initiatief. Het is nu aan de initiatiefnemer om een vergunning aan te vragen en een melding activiteitenbesluit in te dienen om in de toekomst z’n “frietjes Tjeu” vanaf de Nassaulaan uit te geven.

Verwachte bezwaren

Vanuit de omgeving zijn verschillende signalen ontvangen dat men de vestiging van een cafetaria als ongewenste ontwikkeling ziet. De gemeente moet echter een algemeen belang dienen, zo stelt het college van B&W. Op voorhand kan niet worden aangegeven dat de cafetaria tot onoverkomenlijke problemen leidt. Leegstand leidt uiteindelijk tot verpaupering en sociale onveiligheid.

Wat gebeurt er bij het voormalige pand?

Op de huidige locatie van cafetaria De Tup wil men woningen realiseren. Het plan bevindt zich echter nog in de onderzoeksfase.