Computercursussen in Keenter Hart

In januari 2019 wordt er weer gestart met nieuwe computercursussen in wijkgebouw Keenter Hart. Er starten in korte tijd meerdere cursussen op verschillende dagen en tijdstippen, te weten:
beginnerscursus Windows 10, vervolgcursus Windows 10 en werken met de tablet (iPad en Android).

De cursussen zijn kleinschalig en betaalbaar. Gewerkt wordt met maximaal zeven cursisten en twee begeleiders. De lesstof wordt op een groot scherm geprojecteerd. Elke cursist maakt gebruik van zijn eigen laptop of tablet, zodat alle oefeningen zelf uitgevoerd kunnen worden. Er wordt gewerkt met gestructureerde lesboeken, oefenbestanden en naslagwerken. Ook krijgen de cursisten huiswerk mee om thuis verder uit te werken.

Voor aanmelden en/of meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de coördinator/contactpersoon computercursussen Keenter Hart, telefoon 06 1428 2902 of per email [email protected] Inschrijfformulieren en informatie flyers zijn verkrijgbaar bij de receptie van punt welzijn in de Beekstraat en in het wijkgebouw Keenter Hart, Sint Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert. Deze kun je daar ook inleveren. Je kan ook informatie inzien op de website van Punt Welzijn www.puntwelzijn.nl.

Er bestaat ook de mogelijkheid om met kleine problemen de instuif middag te bezoeken. Dit is op de donderdag en op afspraak met de computer specialist (telefoon 06 1428 2902)