Een gesprek met de ouderenadviseur

Regelingen zijn niet altijd gemakkelijk te begrijpen en het aanvragen van voorzieningen kan ingewikkeld zijn. Daarom biedt Punt Welzijn ondersteuning via de ouderenadviseur die ook bij jou, aan huis, advies kan geven. Samen ga je op zoek naar oplossingen die passen bij jouw woon- en leefsituatie. Dat is immers het uitgangspunt van een onafhankelijke ouderenadviseur.

Een ouderenadviseur is opgeleid en heeft kennis van onder andere de volgende onderwerpen:
Faciliteiten van (openbaar) vervoer, (langer thuis) wonen (met eventuele toeslagen of eigen bijdrage, WOZOCO, verzorg- of verpleeghuis), tijdsbesteding (verenigingen, projecten en ondersteuning), maaltijd (voorzieningen), zorg, inkomen (denk aan zorgtoeslag, huurtoeslag) enzovoort.

Ze ondersteunen je bij het vinden van de juiste informatie, het aanvragen van voorzieningen, en kunnen als onafhankelijk adviseur aansluiten bij een keukentafelgesprek.

Wil je graag een gesprek?

Bel dan naar Punt Welzijn via het telefoonnummer: 0495-697900 en vraag om meer informatie.