Lintje voor Frans Janssen

(Foto’s) Uit handen van burgemeester Jos Heijmans ontving de heer Janssen op donderdag 10 januari een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de seniorenverenigingen Weert. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer F.G.P.L. (Frans) Janssen woont in de wijk Groenenwoud.

Pastorale zorg Sint Jans Gasthuis Weert

Negentien jaar lang was de heer Janssen actief als vrijwilliger Pastorale zorg in het Sint Jans gasthuis. Al die jaren was hij elke zondag aanwezig in het ziekenhuis. Met een luisterend oor voor de patiënt en met veel respect voor diens vaak kwetsbare situatie, gaf hij vorm aan zijn vrijwilligerswerk.

Senioren vereniging “Altijd Jong”

Sinds 2004 is de heer Janssen decorandus voorzitter van seniorenvereniging “Altijd Jong”. Dit is een zeer levendige vereniging met veel activiteiten die door de heer Janssen worden voorbereid en aangestuurd.

Overige activiteiten

De heer Janssen was vele jaren bestuurslid van de Senioren Koepel Weert en sinds vorig jaar is hij voorzitter van deze Koepel. Sinds 2011 is hij bestuurslid van de Seniorenvereniging KBO regio Midden-Limburg. Daarnaast is hij ouderenadviseur namens de Katholieke Bond van Ouderen. Verder zamelt hij bruikbare kleding in voor de sponsorwinkel. Bij dit alles verleent hij ook nog mantelzorg.