Foto door: Natuurmonumenten

Video – Binnenkort wordt een waterafvoersloot in de Laurabossen in opdracht van Natuurmonumenten minder diep gemaakt. Hierdoor blijft er meer water in de Laurabossen wat gunstig is voor bijvoorbeeld het zeldzame hoogveenbos van de Kruispeel.

Het verhogen van de waterstand in de Laurabossen is onderdeel van het klimaatbufferprogramma van het Kempen~Broek. Op 31 januari start de aannemer met de werkzaamheden en deze zullen na enkele dagen klaar zijn.

Grondtransport

Voor het werk wordt gebruik gemaakt van grond die vrijgekomen is bij het inrichten van een poel bij de Lozerweg. Daarom rijden er enkele dagen vrachtwagens van de poel naar de Laurabossen. Deze zullen ook het fietspad kruisen. Op het traject worden rijplaten geplaatst om de (fiets)paden te beschermen. Graag uw begrip voor de mogelijke overlast.

Natuurlijke klimaatbuffer

Een natuurlijke klimaatbuffer in Kempen~Broek kan water opvangen en vasthouden. Door herstel van oude beeklopen, het verhogen van de (grond)waterstand en het verbinden van(natte) natuurgebieden gaat het Kempen~Broek werken als een klimaatbuffer. Gunstig voor de natuur, de landbouw en voor de bewoners die droge voeten houden. Meer weten over de klimaatbuffer Kempen~Broek bekijk de animatie op de website: https://www.natuurmonumenten.nl/klimaatbuffer-kempen-broek

Mogelijk gemaakt door

Omdat deze werkzaamheden bijdragen aan de natuurkwaliteit worden ze uitgevoerd met de steun van de Provincie Limburg. Vasthouden van water in de Laurabossen draagt bij aan de natuurkwaliteit van onder andere natte heideterreinen met dopheide en mossen. Een goede natuurkwaliteit compenseert bovendien de vervuilende uitstoot van industrie en landbouw.

Video uitleg klimaatbuffer

https://youtu.be/RxFOwjtz9FY

5 REACTIES

  1. Ik vind de naam “klimaatbuffer” niet van toepassing en nergens op slaan. De laatste tijd wordt alles met de toevoeging “klimaat” gemotiveerd. Het een heeft niets met het ander te maken.

  2. Het is inmiddels vrij duidelijk dat ons klimaat veranderd. Of dat door de mens komt is een discussie die wat mij betreft niet eens meteen gevoerd hoeft te worden. Het is simpelweg een gemeten feit dat er langere natte, langere droge en langere warme periodes zijn. Het is daarom van belang om in natte periodes meer en een droge periodes langer water vast te kunnen houden.

    In de vorige eeuw zijn veel riviertjes en beken recht getrokken. dat blijkt niet altijd een slim idee te zijn geweest. Het natter houden van de Laurabossen gaat onder andere verdroging van de Tungelroyse Beek tegen.

  3. Onze ouders en grootouders hebben flink moeten betalen aan de waterschappen (=gewoon overheid) om alles recht te trekken. Nu moeten we betalen om dezelfde sloten en beken weer quasi natuurlijk te laten meanderen. Hoe ‘krom’ is dat?

  4. Zo krom als voortschrijdend inzicht dus blijkbaar kan zijn. Wat destijds een goed idee leek blijkt dat vijftig jaar later toch niet te zijn…

Comments are closed.