Samenwerking grensgemeenten

Foto door: Jos Meusen Fotografie

Donderdag 14 februari 2019 kwamen vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en onderwijs naar Budel Dorplein voor een bijeenkomst – georganiseerd door Samenwerking Grensgebied De Kempen – rondom het thema “De meerwaarde van cultuurhistorie, erfgoed én innovatie voor streekidentiteit en lokale economie”.

Onder de naam ‘Samenwerking Grensgebied De Kempen’ werken de gemeenten Bocholt, Cranendonck, Hamont-Achel en Weert en de provincies Limburg (BE), Limburg (NL) en Noord-Brabant aan een gevarieerd programma met tientallen projecten op het gebied van natuur, water, recreatie, economie en cultuurhistorie.

Geert Gabriëls, voorzitter van het bestuurlijk overleg en wethouder van de gemeente Weert, heette in zijn openingswoord iedereen van harte welkom. “Het gevaar van een samenwerking waarbij er vele grenzen zijn, is – zeker in combinatie met politieke invloeden door bijvoorbeeld verkiezingen – dat de continuïteit in gevaar komt. Gelukkig laat de Samenwerking Grensgebied De Kempen zien wat de kracht van samenwerken is. Tijdens een bijeenkomst zoals vandaag gaat het om elkaar ontmoeten, om het delen van kennis en het uitwisselen van informatie.”

Internationaal erkend centrum voor innovatie

Hoogleraar Philip de Goey nam de aanwezigen mee in zijn wereld van metaal, energie en Metalot. “Innovaties kennen geen grenzen en daarom is het voor de ontwikkelingen met betrekking tot Metalot heel sterk dat ook binnen de Samenwerking gekeken wordt naar dit prachtige project. In 2024 is Metalot3C een internationaal erkend centrum op het gebied van unieke innovaties waarbij overheid, gemeenten en onderwijs krachten bundelen. Daarvoor worden nu al mooie stappen gezet met testopstellingen, metal recycling en de inzet van studententeams SOLID en CORE.”

Drager van een stille bescheiden historie

Na de aandacht voor de innovatieve en duurzame kant van de Samenwerking, was het tijd voor Klara Hermans. Zij nam de aanwezigen mee in het verhaal van Hemelrijck en liet het publiek ervaren dat je met andere ogen naar je omgeving kijkt als je de historie kent. “Door lokale geschiedenis te verbinden, krijgt ze meer betekenis en dus meer waarde. Historie biedt namelijk vele creatieve en economische mogelijkheden. Door de historie binnen de Samenwerking meer betekenis en bekendheid te geven, creëren we meerwaarde. Onze historie leert ons waar we vandaan komen, welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden én leert ons hoe we door kunnen ontwikkelen.”

Tijd voor interactie

Na de presentaties was het tijd voor interactie. Aan de hand van een aantal stellingen werd de mening van het publiek en het panel gepolst. Het panel bestond uit Geert Gabriëls, Philip de Goey en wethouder Frans Kuppens (gemeente Cranendonck). Tijdens de discussieronde werd wederom het unieke karakter van de samenwerking onderstreept en werd duidelijk dat niets doen geen optie is. Want hoewel niemand in de toekomst kan kijken, is veranderen noodzakelijk.

Een multidisciplinaire aanpak waarbij letterlijk over grenzen gekeken én gewerkt wordt is daarbij onmisbaar. Komende jaren richt de samenwerking zich allereerst op de realisatie van projecten waarbij natuur, water, economie, cultuurhistorie en recreatie duurzaam verbonden worden. Denk onder meer aan de Bocholtergraven, verbindingsroute twaalf parels, PAS herstelwerkzaamheden, een toeristisch-recreatieve brugverbinding over de Zuid-Willemsvaart en de regionale bereikbaarheid.