Dorpsoverleg Tungelroy presenteerde donderdagavond haar toekomstvisie aan de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Weert. Patrick Oomen, voorzitter van het Dorpsoverleg, overhandigde donderdag tijdens het Spekersplein het eerste exemplaar aan burgemeester Heijmans.

Het doel van deze visie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de leefbaarheid van Tungelroy. Men hoopt dat deze visie gebruikt zal worden door betrokken partijen bij discussies en voorstellen die gaan over veranderingen in de gemeenschap Tungelroy op het gebied van leefbaarheid.

De toekomstvisie is dan ook niet alleen met, maar ook voor de bewoners van Tungelroy geschreven. Daarnaast is deze visie geschreven voor partijen die betrokken zijn bij de leefbaarheid van Tungelroy, zoals bijvoorbeeld de gemeente Weert, de provincie Limburg, de stichting Wonen Limburg, Punt Welzijn, vervoersbedrijf Arriva enzovoort.

Verschillende thema’s

In de visie komen tal van thema’s aan bod. Op het gebied van ‘Wonen en werken’ wil men kijken naar de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel. Een ander speerpunt is de focus op duurzaamheid bij het realiseren van nieuwe woningen.

Op het gebied van ‘Sociaal klimaat en verenigingsleven’ wil men zorgen voor nieuwe aanwas dat betrokken blijft bij het verenigingsleven. Betere en gerichte informatie over de beschikbare voorzieningen zou hier aan kunnen bijdragen.

Wat betreft ‘Verkeer en veiligheid’ geeft men aan dat het openbaar vervoer goed op orde is. Wel wordt er aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid van de kruising kruispunt Tungeler Dorpsstraat / Maaseikerweg. Men wil hier een meer veiligere oversteek voor busverbinding en leden van de scouting. Hiervoor heeft de gemeenteraad overigens al geld voor gerealiseerd. Verder verdienen, net als elders in Weert, gaten in wegen en losliggende stoeptegels de aandacht.

Voor het thema ‘Recreatie en toerisme/buitengebied’ stelt het Dorpsoverleg o.a. voor om de openingstijden van het MFA te verruimen en een een lunch / menukaart mogelijk te maken. Ook ziet men graag dat de overnachtingsmogelijkheden worden uitgebreid.

Ook het ‘Bestuurlijk klimaat’ komt aan bod in de visie. De bewoners van Tungelroy zouden graag meer betrokkenheid willen zien van de gemeente Weert bij de ontwikkeling van dorpen. Ad hoc klachten worden vaak goed opgepakt, maar het invullen van structurele wensen is vaak een kwestie van lange adem.

Volledige toekomstvisie

Bovenstaande informatie is slechts een selectie uit de vele voorstellen. Bekijk de volledige toekomstvisie via www.tungelroy.nl.