Lintje voor Anton Kirkels

(Foto’s) Gouverneur Theo Bovens overhandigde op 27 maart 2019, tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten in de huidige samenstelling, aan vier scheidende Statenleden de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding. Ook Weertenaar, en oud wethouder, Anton Kirkels werd onderscheiden.

De heer Anton (A.W.P.) Kirkels te Weert; hij was van 1998 tot 2006 en van maart tot juli 2014 raadslid in Weert. Sinds 2011 maakt hij deel uit van Provinciale Staten. Gouverneur Bovens: “en u Anton Kirkels dat nog langer doet, ook als raadslid én als wethouder in Weert”

Naast Anton Kirkels kregen drie andere scheidende Statenleden een lintje:
De heer John (J.M.E.) Heuvelings te Venlo; hij was raadslid in Venlo van 2006 tot 2018 en is sinds 2015 lid van Provinciale Staten. Gouverneur Bovens: “omdat u zich al sinds 2006 inzet voor de publieke zaak, toen u voor het eerst voet zette in de gemeenteraad van Venlo”

De heer ir. Jeu (M.J.J.) Titulaer te Eijsden-Margraten; hij is sinds 2003 lid van Provinciale Staten. Gouverneur Bovens: “en Jeu Titulaer, die vandaag – na vier volle Statenperioden – al 16 jaar diezelfde publieke zaak diende,”

De heer drs. Edwin (E.H.J.) Bus te Heerlen; hij is sinds 1999 lid van Provinciale Staten. Gouverneur Bovens: “en Edwin Bus, na 20 jaar en dus vijf volle Statenperioden…”

“Vanwege die lange en nog langere inzet, beste heren, mag ik u laten weten dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”