Kick-off water drinken op de Odaschool

Met trots laat de Odaschool weten dat zij opnieuw het themacertificaat “bewegen en sport” van de gezonde school hebben mogen ontvangen. De school heeft samen met o.a. de vakleerkrachten gym aangetoond dat zij voldoen aan de gestelde criteria en ook de komende 3 jaren dit vignet weer mag dragen!

De Odaschool vindt niet alleen voldoende beweging en goed gymnastiekonderwijs belangrijk, ook gezonde voeding heeft volop de aandacht. Zo gelden er al afspraken over een gezond tussendoortje tijdens de pauze en start de Odaschool vanaf vandaag met het water drinken tijdens de pauzes.

In samenwerking met Punt Welzijn zijn voor alle leerlingen van de school drinkbidons besteld. Enerzijds wordt het water drinken gestimuleerd, anderzijds beperkt de school hiermee de hoeveelheid afval.

In diverse groepen heeft Punt Welzijn ook lessen verzorgd waardoor de kinderen meer geleerd hebben over het belang van voldoende water drinken en de hoeveelheid suikers in andere drankjes. De campagne van de Koningsspelen is dit jaar gericht is op water drinken. Vandaar dit moment als kick-off!

Een mooie samenwerking tussen Punt Welzijn en de Odaschool waar beiden trots op zijn.