(Foto’s) 60 leerlingen van 3 MAVO van de Philips van Horne zijn de afgelopen periode tijdens de lessen aardrijkskunde in groepjes bezig geweest met een praktische opdracht. De leerlingen hebben aan de hand van zelf verzamelde input van verschillende belangengroepen een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van sportpark St. Louis.

Het ontwerp werd donderdagavond door de verschillende groepen ter aanbeveling gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de belangengroepen en de gemeente Weert. Ouders, leerkrachten en omwonenden kwamen deze avond naar de presentaties luisteren en kijken. De jury koos aan het eind van de avond het winnende plan. De gemeente gaat vervolgens in gesprek met de leerlingen om te kijken hoe de ideeën verwerkt kunnen worden.

Deze “wedstrijd” wordt inmiddels al een paar jaar georganiseerd. Naar aanleiding van de ideeën van leerlingen zijn bijvoorbeeld al verkeersmaatregelen genomen op de Ringbaan West (bij de Lidl) en hebben we de situatie rondom de Biesterbrug onder de loep genomen.