Nieuwbouwplan in Swartbroek

Nabij de Rectorijstraat en de nog aan te leggen Kapelheuvelweg in Swartbroek is een nieuw initiatief ontstaan voor woningbouw.

In nauw overleg met de dorpsraad Swartbroek is de afgelopen jaren gekeken hoe de woningbouwbehoefte in Swartbroek vormgegeven kan worden. Eind 2018 heeft S.O.M. BV, een samenwerkingsverband tussen Bouwbedrijf Smolenaers uit Swartbroek en Vereijken Vastgoed uit Weert, een eerste behoefte onderzoek uitgevoerd. Deze behoefte is vertaald naar woningen voor starters, doorstromers en levensloopbestendige woningen.

S.O.M. BV zou deze woningen graag willen bouwen op een locatie nabij de Rectorijstraat / Kapelheuvelweg (bij Hennenstraatje) in Swartbroek. Met de gemeente Weert zijn de eerste verkennende gesprekken hierover gevoerd.

S.O.M. BV houdt een informatieavond op donderdag 18 april aanstaande. Tijdens deze informatieavond zal de status van dit initiatief nader toegelicht worden. De avond zal worden gehouden in de zaal van café Plexat, Ittervoorterweg 101 te Swartbroek en de aanvang is om 20.00 uur.