Bomenregister Weert geactualiseerd

Oude bomen en laanstructuren vertegenwoordigen een bijzondere waarde in onze woon- en leefomgeving. Deze bomen zijn door de gemeente Weert opnieuw in kaart gebracht en opgenomen in een geactualiseerd bomenregister. Dit register ligt vanaf 11 april ter inzage. Daarop kun je reacties indienen.

Vooral oude bomen dragen een bijzonder verhaal met zich mee en geven betekenis aan een plek waar mensen wonen of graag vertoeven. Zo worden er vaak herdenkingsbomen geplant als blijvende herinnering aan een bijzondere gebeurtenis.

Opnieuw in kaart

Om het bomenregister actueel te houden zijn alle oude en bijzondere bomen opnieuw in kaart gebracht. Dit is nodig omdat oude bomen opgenomen in het huidige bomenregister er mogelijk niet meer zijn. Daarnaast zijn er bomen die nog niet in het bomenregister stonden nu opgenomen daarin.

Beschermingsvormen

Het bomenregister kent verschillende beschermingsvormen. Monumentale en waardevolle bomen (dit zijn bomen ouder dan 80 jaar) of bomen met bijzondere eigenschappen zoals een herdenkingsboom. Daarnaast kennen we beschermingsgebieden. Dat zijn gebieden waarin alle bomen beschermd zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het centrumgebied van Weert en het bungalowpark.

Niet zomaar kappen

Als een boom is opgenomen in het bomenregister mag deze niet zomaar geveld worden. Hiervoor is een vergunning nodig. Die wordt alleen verleend als de noodzaak met zwaarwegende argumenten onderbouwd is.

Daar tegenover staat dat eigenaren van monumentale en waardevolle bomen opgenomen in het bomenregister ondersteuning kunnen krijgen bij de boomveiligheidscontrole. Alleen voor monumentale bomen geldt dat eenmaal per 10 jaar ondersteuning kan worden gevraagd bij onderhoudssnoei.

Ter inzage

Het ‘Concept-Bomenregister 2019’ ligt van 11 april tot en met 23 mei 2019 voor iedereen ter inzage. U kunt het inzien bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101. Het plan is ook digitaal beschikbaar via de website van de gemeente Weert: www.weert.nl/groen.

Zienswijzen

Schriftelijke of mondelinge reacties op bomen opgenomen in het Concept-Bomenregister 2019 kunnen tot en met 23 mei worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert of via mail aan [email protected] Als je een mondelinge reactie wilt geven, wordt je verzocht telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (0495) 575 353. Na de behandeling van zienswijzen stelt het college van Burgemeester en Wethouders het bomenregister definitief vast.