Weert zet verdere verduurzaming voort

In 2040 wil de gemeente Weert energieneutraal zijn. Daarom worden er maatregelen genomen om 14 gemeentelijke gebouwen en complexen duurzamer te maken. Momenteel wordt er hard gewerkt aan deze verduurzaming, die mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Limburg. Wethouder Geert Gabriëls: “In het programma 2018-2022 staat dat we werken aan een toekomstbestendige gemeente. Verduurzaming is hiervoor nodig. Ik vind het belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven door energiemaatregelen te treffen op onze eigen gebouwen.”

Al veel zonnepanelen geplaatst

De 14 gemeentelijke accommodaties zijn gekozen met behulp van een onderzoek. Het afgelopen jaar is er al hard gewerkt aan de verduurzaming van de eerste gemeentelijke gebouwen en complexen. Er zijn zonnepanelen geplaatst op de gemeentewerf, het stadhuis en op sporthal Sint Theunis. Daarnaast is er LED-verlichting aangebracht rondom de buitenbaan van de atletiekvereniging.

Geplande werkzaamheden

De komende tijd worden er ook zonnepanelen geplaatst op de andere geselecteerde accommodaties. Er worden zonnepanelen geplaatst op het dak van de Atletiekvereniging, MFA Keenter Hart en de accommodatie bij voetbalvereniging DESM. Ook Sporthal Grenslibel Stramproy wordt duurzamer gemaakt. Een geplande dakrenovatie wordt aangegrepen om naast zonnepanelen ook dakisolatie en LED-verlichting aan de binnenkant van het complex te plaatsen.

Subsidie Provincie Limburg

Om deze verduurzaming mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij het vaststellen van dit krediet is rekening gehouden met mogelijke subsidies. Een van de subsidies die dit project mogelijk maken, is de subsidie ‘Duurzame maatschappelijke organisaties’ van de Provincie Limburg. De gemiddelde terugverdientijd van de meeste maatregelen is ongeveer tien jaar.