Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2018 ingestemd met een inschrijfprocedure voor de verkoop van complex Poort van Limburg. Er hebben zich verschillende kandidaten gemeld. Het college stelt voor om het bedrijfsverzamelgebouw te verkopen aan Stichting Land van Horne.

Het complex Poort van Limburg staat al meerdere jaren te koop. Het complex bestaat uit de drie onderdelen, bedrijfsverzamelgebouw, (drie) commerciële ruimten en het zalencentrum.

Bedrijfsverzamelgebouw

Op het bedrijfsverzamelgebouw zijn verschillende biedingen uitgebracht, onder andere door Stichting Land van Horne. Land van Horne wenst het gebouw in te richten als kantoorhuisvesting voor haar eigen medewerkers. Op basis van het bod en het voorzien gebruik stelt het college voor, dit deel te verkopen aan Land van Horne.

De gemeenteraad wordt nu in de gelegenheid gebracht om wensen en / of bedenkingen te geven bij de voorgenomen verkoop, waarna de verkoop definitief wordt. Wethouder Wendy van Eijk: ‘Voor deze grote lokale werkgever is dit een prachtige locatie. Ik ben blij dat Land van Horne binnen de gemeente blijft gehuisvest. Dit is natuurlijk van meerwaarde voor het personeel en voor de bezoekers. Land van Horne kan het casco afgebouwde pand inrichten naar eigen wensen en behoefte”.

Commerciële ruimten

De biedingen die zijn ontvangen op de drie commerciële ruimten wijken te veel af van de taxatiewaarde. Deze ruimten worden in de reguliere verkoop gezet.

Zalencentrum

Ook voor het zalencentrum geldt dat de biedingen te veel afwijken van het taxatiebedrag. Daarom wordt dit deel nu niet verkocht. Het zalencentrum is qua capaciteit en inrichting uniek in de regio. De gemeente gaat met professionele culturele instellingen in gesprek over mogelijke samenwerkingen waarmee kansen ontstaan om nieuwe activiteiten naar Weert te trekken.

Daarnaast heeft de afgelopen jaren ook een aantal commerciële activiteiten binnen het zalencentrum plaatsgevonden die niet passen binnen de zaalcapaciteit elders binnen de gemeente. Er zal daarom een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheden van een combinatie tussen maatschappelijke en commerciële exploitatie. Bij dit onderzoek worden de professionele culturele instellingen alsook andere maatschappelijke partijen uit Weert betrokken.

Het onderzoek richt zich op het optimaliseren van het maatschappelijk rendement, in combinatie met commerciële activiteiten om ook het financiële rendement te vergroten.