Kamervragen contract docent Bouwels

Philips van Horne school

In april werd werd door een leerlinge van de Philips van Horne een petitie opgestart met de intentie om het contract van docent Bram Bouwels te verlengen. De petitie van Daniëlle Barents werd ruim 800 keer ondertekend. Het leidde zelf tot vragen in de Tweede Kamer.

De geliefde docent kreeg geen vast contract bij de middelbare school in Weert en dat zorgde voor teleurstelling en verbazing. De situatie kwam ook in Den Haag onder de aandacht. Daar stelden de Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) vragen over de kwestie aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Een van de vragen luidde: Klopt het dat bij scholenkoepel LVO alle tijdelijke contacten van de docenten bij LVO niet worden verlengd? Minster Slob antwoordt daarop: “Nee, dit klopt niet. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft mij laten weten dat er geen sprake van is dat alle tijdelijke contracten niet zouden worden verlengd. Het schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het voeren van goed strategisch personeelsbeleid. Hierbij hebben zij gekeken naar zowel vaste als tijdelijke aanstellingen als het gaat om het vervullen van vacatures”.

Als reden wordt geantwoord: “Net als in andere regio’s van Nederland heeft de provincie Limburg te maken met krimp. Ook scholen van LVO zien hun leerlingenaantallen dalen waardoor er niet voor alle docenten plek is op de school waar ze lesgeven. Het bestuur moet dan keuzes maken met betrekking tot de formatie op de desbetreffende scholen en hierdoor kan het voorkomen dat tijdelijke aanstellingen niet worden verlengd”.

Je kan alle antwoorden teruglezen via:
https://iwdg.nl/2w2hvWQ (PDF)