Strijd tegen migrantenverblijf

(Foto’s) Donderdagavond werden de inwoners geïnformeerd over de stand van zaken rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorpand aan de Industrieweg. De informatieavond werd zeer druk zocht. Zo’n 400 geïnteresseerden kwamen naar De Zaal om zich te laten informeren.

Het is algemeen bekend dat de huisvesting van arbeidsmigranten een heet hangijzer is. Maar de arbeidsmigranten zijn nodig om de Nederlandse economie draaiende te houden, daar zijn ze zich in Stramproy ook van bewust. Men is niet tegen arbeidsmigranten, maar tegen de manier waarop de procedure verloopt vanuit de gemeente Weert en dat er zoveel mensen in een kleine ruimte bij elkaar zitten. Er wordt dan ook gevreesd voor overlast waarbij de overlastsituatie op en rond de Van Hornekazerne werd aangehaald.

Communicatie en overlast

Het plan is om 204, en mogelijk meer, arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige WBM kantoor in Stramproy. Er is een vergunning aangevraagd om vooralsnog dit 10 jaar mogelijk te kunnen maken in het betreffende pand. De Dorpsraad van Stramproy en buurtbewoners verenigd in een actiecomité spraken hun mening uit over de gang van zaken. Men was teleurgesteld dat het initiatief via het geruchtencircuit naar buiten kwam en niet via de gemeente Weert zelf. Dat terwijl er als sinds september vorig jaar over het initiatief worden gesproken.

Daarnaast wordt er in Stramproy gevreesd voor overlast omdat de leefomstandigheden niet bepaald ‘normaal’ zijn. Als je met een 3 of 4 personen een op een kleine kamer van zo’n 30 m2 verblijft en ook nog eens iedereen in ploegendienst werkt terwijl je de keuken en badkamer samen moet gebruiken zal dat tot irritaties leiden, zo is de vrees. Daarnaast zou het pand de nodige mankementen vertonen, zoals de aanwezigheid van asbest.

Raadsleden spreken

Nadat de plannen van de initiatiefnemer, die niet aanwezig was, waren besproken werd een beroep gedaan op de raadsleden van de gemeente Weert om hun mening te geven. Na wat aarzeling betraden enkele raadsleden het podium om het aanwezige publiek toe te spreken. Er waren verschillende inzichten over het verloop van de totstandkoming van de beleidsnotitie en procedures. De Dorpsraad en het actiecomité deden een beroep aan de raadsleden om tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen en het college van B&W op te dragen de beleidsnotitie te herzien met de kennis van nu. Daar werd vooralsnog niet eensgezind op geantwoord.

Strijdbaar

De Dorpsraad en het actiecomité gaven aan strijdbaar te zijn en kondigden aan zelfs naar de rechter te stappen als dat de vergunning wordt verleend. Sinds twee weken geleden is er ook een klankbordgroep opgericht waarin de Dorpsraad en het actiecomité geen zitting in nemen. “Ze wisten het bij de gemeente Weert al maandenlang beter te weten, dus waarom hebben ze onze hulp nu opeens wel nodig”, was de stelling. Vanuit de inwoners kwam het verzoek, mede op advies van enkele raadsleden, om toch zitting te nemen in de klankbordgroep omdat het mogelijk de weg naar de rechter zou vergemakkelijken. Andere inwoners adviseerden de Dorpsraad en het actiecomité om daar zorgvuldig mee om te gaan en het eerst door een jurist te laten toetsen wat de effecten zullen zijn om alsnog in een klankbordgroep plaats te nemen.

De eerst volgende stap is de commissievergadering op 15 mei aanstaande. Dan zullen de inwoners van Stramproy per fiets naar het stadhuis in Weert gaan om daar gebruik te maken van het spreekrecht en om de petitie aan te bieden. De petitie is inmiddels door zo’n 1500 personen ondertekend.

Het laatste woord over de huisvesting van arbeidsmigranten is dus niet gesproken en in Stramproy houdt er al rekening mee dat het een rechtszaak gaat worden.