(Foto’s) Donderdagavond werden de inwoners geïnformeerd over de stand van zaken rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in een voormalig kantoorpand aan de Industrieweg. De informatieavond werd zeer druk zocht. Zo’n 400 geïnteresseerden kwamen naar De Zaal om zich te laten informeren.

Het is algemeen bekend dat de huisvesting van arbeidsmigranten een heet hangijzer is. Maar de arbeidsmigranten zijn nodig om de Nederlandse economie draaiende te houden, daar zijn ze zich in Stramproy ook van bewust. Men is niet tegen arbeidsmigranten, maar tegen de manier waarop de procedure verloopt vanuit de gemeente Weert en dat er zoveel mensen in een kleine ruimte bij elkaar zitten. Er wordt dan ook gevreesd voor overlast waarbij de overlastsituatie op en rond de Van Hornekazerne werd aangehaald.

Communicatie en overlast

Het plan is om 204, en mogelijk meer, arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige WBM kantoor in Stramproy. Er is een vergunning aangevraagd om vooralsnog dit 10 jaar mogelijk te kunnen maken in het betreffende pand. De Dorpsraad van Stramproy en buurtbewoners verenigd in een actiecomité spraken hun mening uit over de gang van zaken. Men was teleurgesteld dat het initiatief via het geruchtencircuit naar buiten kwam en niet via de gemeente Weert zelf. Dat terwijl er als sinds september vorig jaar over het initiatief worden gesproken.

Daarnaast wordt er in Stramproy gevreesd voor overlast omdat de leefomstandigheden niet bepaald ‘normaal’ zijn. Als je met een 3 of 4 personen een op een kleine kamer van zo’n 30 m2 verblijft en ook nog eens iedereen in ploegendienst werkt terwijl je de keuken en badkamer samen moet gebruiken zal dat tot irritaties leiden, zo is de vrees. Daarnaast zou het pand de nodige mankementen vertonen, zoals de aanwezigheid van asbest.

Raadsleden spreken

Nadat de plannen van de initiatiefnemer, die niet aanwezig was, waren besproken werd een beroep gedaan op de raadsleden van de gemeente Weert om hun mening te geven. Na wat aarzeling betraden enkele raadsleden het podium om het aanwezige publiek toe te spreken. Er waren verschillende inzichten over het verloop van de totstandkoming van de beleidsnotitie en procedures. De Dorpsraad en het actiecomité deden een beroep aan de raadsleden om tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen en het college van B&W op te dragen de beleidsnotitie te herzien met de kennis van nu. Daar werd vooralsnog niet eensgezind op geantwoord.

Strijdbaar

De Dorpsraad en het actiecomité gaven aan strijdbaar te zijn en kondigden aan zelfs naar de rechter te stappen als dat de vergunning wordt verleend. Sinds twee weken geleden is er ook een klankbordgroep opgericht waarin de Dorpsraad en het actiecomité geen zitting in nemen. “Ze wisten het bij de gemeente Weert al maandenlang beter te weten, dus waarom hebben ze onze hulp nu opeens wel nodig”, was de stelling. Vanuit de inwoners kwam het verzoek, mede op advies van enkele raadsleden, om toch zitting te nemen in de klankbordgroep omdat het mogelijk de weg naar de rechter zou vergemakkelijken. Andere inwoners adviseerden de Dorpsraad en het actiecomité om daar zorgvuldig mee om te gaan en het eerst door een jurist te laten toetsen wat de effecten zullen zijn om alsnog in een klankbordgroep plaats te nemen.

De eerst volgende stap is de commissievergadering op 15 mei aanstaande. Dan zullen de inwoners van Stramproy per fiets naar het stadhuis in Weert gaan om daar gebruik te maken van het spreekrecht en om de petitie aan te bieden. De petitie is inmiddels door zo’n 1500 personen ondertekend.

Het laatste woord over de huisvesting van arbeidsmigranten is dus niet gesproken en in Stramproy houdt er al rekening mee dat het een rechtszaak gaat worden.

18 REACTIES

 1. Communicatie tussen overheid en burgers zal naar mijn idee altijd een heikel punt blijven. Enerzijds moet de overheid transparant zijn naar haar burger. Er spelen echter zoveel andere belangen dat dit niet altijd mogelijk is. Dit is niet alleen in de gemeente Weert het geval.

 2. Jij doelt op mensen met een uitkering die eigenlijk geen recht hebben op een uitkering [want in staat om part-time te werken]. Daar zijn legio eervolle benamingen voor.

  Een uitkeringsgerechtigde heeft echter recht op een uitkering. Hij of zij heeft dit recht verworven omdat mensen met verstand van zaken hebben geconcludeerd dat die persoon niet in staat is tot het leveren van betaalde arbeid.

 3. De gemeente Weert heeft nu niet een beste reputatie als het gaat om klankborden en buurtcommittees. Hun inbreng gaat meestal linea recta de prullenbak in.

 4. Kunnen dan wel boter op hun hoofd hebben. Ze nemen wel de moeite om ter plekke te gaan kijken en hebben vervolgens de moed om te erkennen dat ze in december nooit voor hadden moeten stemmen. Dit kan van de coalitie niet worden gezegd. Behalve het CDA welke ook de hand in eigen boezem stak heeft geen enkel raadslid de moeite genomen zich ter plekke te informeren. Tijdens de info avond heeft men het alleen over procedures gehad. Met name de VVD was heel stellig en wijkt hier niet af van de landelijke partijbeleid. Weert Lokaal was heel onduidelijk. Ik vraag mij af welke lading hun partijnaam dekt want hun beleid op dit punt heeft niets met LOKAAL belang te maken. Vreemd dat een beslissing welke zo weinig draagvlak heeft kost wat kost doorgevoerd moet worden. Heb altijd gedacht dat gekozen raadsleden op komen voor lokale belangen maar schijnbaar is het goudmijntje voor de ondernemer belangrijker dan het welzijn van de buurt.

 5. Volksvertegenwoordigers vertolken de wensen van het volk. Als ondanks argumenten de bevolking zich op redelijke gronden uitspreekt tegen een dergelijk plan dan behoort het project NIET door te gaan. Zo werk de democratie en dat is dus heel wat anders dan de zogenaamde vertegenwoordigende democratie die met de volkswil niets meer uitstaande lijkt te hebben. Mogelijk willen de voorstanders zich persoonlijk (financieel) aansprakelijk houden voor overlast en optredende schade? Het zou mij benieuwen.

 6. Ik heb nergens geschreven ALLE uitkeringsgerechtigden. En volgens mij zijn er best een aardige groep mensen die bijstand ontvangen en echt wel in staat zijn arbeid te verrichten. En datzelfde geldt voor mensen die een WW uitkering krijgen.

 7. Merkwaardig, dat de initiatiefnemer er zelf niet was. Mijn indruk is dat veel van deze initiatieven worden gedreven, door ‘initiatiefnemers’, die er simpelweg brood in zien. Gemeente en sommige politieke partijen laten zich voor hun karretje spannen, met kreten als ‘we hebben ze nodig’ ed. Ik vraag me echt af hoeveel migranten er werkelijk in dit soort ‘hotels’ willen wonen. Gemeente heeft een rol als handhaver om te kijken of mensen netjes zijn gehuisvest, maar hoeft het idee niet te verkopen zoals nu gebeurt. Wat is er mis aan als migranten of een werkgever een huis kopen of huren en er met zijn vieren in wonen?

 8. Vòòr de verkiezingen worden gouden bergen beloofd. Zodra men is verkozen vergeet men direct dat ook de belangen van de kiezer gediend moet worden. Als dan meer dan 1500 handtekeningen en een bomvolle zaal met alleen maar tegenstanders gaat negeren is dit minachting van de buurt en de inwoners van Stramproy. Vervolgens vind men het gek dat het vertrouwen in de politiek naar een minimum is gedaald. Wat heeft het voor zin in de klankbordgroep te zitten wanneer massale protesten gewoon worden genegeerd

 9. Ik blijf het een fascinerend argument vinden: “ arbeidsmigranten zijn nodig om de NL economie draaiende te houden”. Ik vind het een vorm van uitbuiting en zelfverrijking. Arbeiders tegen zo laag mogelijk loon, verblijvend in hokken om zoveel mogelijk rendement te generen voor de ondernemer. Inderdaad, het houdt de economie draaiend, maar het probleem is dat heden ten dage de bevolking hier weinig profijt van heeft.
  Btw fraai dat de ondernemer er zelf niet bij was: laffe hap.

 10. Waarde Jeroen, graag enkele correcties,
  1. in Zwitserland wordt niet voor ieder wissewasje naar het referendum als middel gegrepen. (uit de eerste hand) 2. een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het volk; als die vlag de lading niet langer dekt, noem je dan politicus en geef duidelijk aan dat je niet persé het volk vertegenwoordigt maar een eigen ongebonden verantwoordelijkheid hebt. Dat voorkomt frustraties. 3. De praktijk geeft aan dat de moderne vaak hoog opgeleide burger de vertegenwoordigende democratie slechts accepteert indien en voorzover die aanvullend bijgesteld/getoetst kan worden middels referenda. Nu dit element door D66 om zeep is geholpen durf ik de stelling aan dat de vertegenwoordigende democratie een einde heeft gemaakt aan de in deze tijd zo broodnodige echte democratie. Alleen de veldspelers zelf zien dat nog niet maar dat gaat absoluut nog komen.De voorstanders zijn overweldigend qua aantal.

 11. Nee, zo werkt een directe democratie.

  In een ideale directe democratie wordt iedere beslissing aan het volk voorgelegd. Het is dan altijd simpelweg de meerderheid van het volk die besluit. In sommige Zwitserse kantons bestaat iets wat daar op lijkt, een soort van referendum-democratie zeg maar. Probleem daarbij is dat er een steevast lage opkomst is voor het nemen van besluiten, want niemand wil voor ieder wissewasje naar de stembus. En er kunnen besluiten opeenvolgende uitrollen die tegenstrijdig aan elkaar zijn. Dan kun je eigenlijk in de praktijk niet besturen.

  Daarom is er in de meeste landen, waaronder Nederland, sprake van een indirecte democratie, een vertegenwoordigende democratie zoals u het correct op een andere manier uitdrukt. Met gekozen volksvertegenwoordigers. Die dienen naar het volk te luisteren. Absoluut. Maar ze dienen ook eigenstandig beslissingen te nemen, met name om ervoor te waken dat er geen tegenstrijdigheden in gevoerd beleid komen. Alleen al vanwege het juridische gedoe dat je dan kunt krijgen lijkt me. Dat is niet altijd leuk, want soms gaat een volksvertegenwoordiger dan inderdaad tegen de wil van het volk in.

  Juist hierom zijn volksvertegenwoordigers (in Nederland) ook nooit persoonlijk aansprakelijk te stellen. Er is echter wel degelijk sprake van een vorm van aansprakelijkheid. Klinkt misschien flauw, maar dat is ééns in de vier jaar in het stemhokje.

  Ben ik het met dit systeem eens? In grote lijnen wel. Is er ruimte voor verbetering? Absoluut. Moet het beter? Altijd. Maar dit is op dit moment (helaas) wel de realiteit…

 12. Net terug van dodenherdenking Stramproy. Wethouder Geelen hield een indrukwekkende toespraak over vrijheid kiesrecht democratie oog voor minderheden etc. Ik hoop dat de ook aanwezige wethouder van Eyk goed heeft geluisterd. Want uitspreken is één maar ook nog doen is twéé.

 13. Ja precies de achterkamertjes politiek en handjeklap met bepaalde ondernemers en geen transparantie, dat is waar Weert groot in is.

 14. Bedankt voor je lesje politicologie, maar nu de praktijk. De Weerter achterkamertjes politiek, weinig transparantie en handjeklap met bepaalde ondernemers getuigt niét van een verantwoordelijke volksvertegenwoordiging. De dooddoener “over 4 jaar kun je er iets aan doen door je stem te laten horen” vind ik een vorm van het zwijgen opleggen. Tot nu toe heeft de politiek en met name gemeentelijke politiek zich niet bewezen als een oprechte vertegenwoordiger van het volk.
  En als er zoveel mensen naar een bijeenkomst komen, lijkt dat me toch een signaal om je oren voor één keer eens, binnen de regeerperiode, naar het volk te laten hangen

 15. Ik herken me niet in de ‘achterkamertjes’. Als dat gebeurt dan is dat schandalig, maar ik zie het niet terwijl ik dicht op het vuur zit. Het kan misschien zo lijken. Maar wat ik zie is dat er juist omdat dit zo een heet handijzer is zeer nauwkeurig procedures gevolgd worden. Dat moet ook wel, We weten allemaal dat er hoogstwaarschijnlijk rechtszaken aangespannen gaan worden. De onderste steen zal dan boven komen mocht het zo zijn dat ondernemers bevoordeeld zijn/worden. Binnen de regeerperiode naar mensen luisteren, absoluut. Zoveel mogelijk en altijd. Kan dat beter? Ook altijd. Maar linksom of rechtsom kan het nog steeds betekenen dat er besluiten worden genomen die niet iedereen leuk vindt. Geen leuke boodschap, maar politici die stroop rond ieders mond willen smeren zijn geen knip voor hun neus waard.

Comments are closed.