Extra banken en bloemen bij station

(Foto’s) Op 7 juni zijn op het Stationsplein en voor de appartementen van De Citadel een aantal zitelementen geplaatst. Deze banken zijn onderdeel van de herinrichting van het Stationsplein. Wethouder Martijn van den Heuvel: “Met de herinrichting creëren we een mooie aansluiting tussen het station en de binnenstad. We willen het plein veranderen in een verblijfsplein met een prettige uitstraling. De nieuwe zitelementen dragen hieraan bij.”

Ideeën van scholieren

Scholieren van het Kwadrant zijn gevraagd om mee te denken over de herinrichting van het Stationsplein. Een aantal elementen die hierin terug moesten komen, waren zitgelegenheid en groen. De scholieren hebben maquettes gemaakt waarmee ze hun ideeën hebben laten zien. Eén van de ideeën was om het groen te integreren in de banken. Dit idee is nu terug te zien in de banken.

Veiligheid

De banken moeten er ook voor zorgen dat het Stationsplein veiliger wordt. Ze zijn zodanig geplaatst dat ze een barrière vormen tussen het Stationsplein en de Stationsstraat. De banken bij De Citadel zijn zo geplaatst dat ze voorkomen dat er auto’s geparkeerd worden.

Kunstwerk

In het project is nog ruimte voor een kunstwerk. Ook hier hebben scholieren van het Kwadrant een aantal ideeën voor aangedragen. Zo werd er een maquette van de stad gepresenteerd en stelden de leerlingen kunstwerken in de vorm van vlaaipunten voor.

Nog voor de zomer schrijft de gemeente Weert een prijsvraag uit onder kunstenaars. Iedere kunstenaar die creatieve ideeën heeft en kan aantonen dat hij of zij deze klus kan klaren, wordt uitgedaagd zich dan aan te melden.