Excursie Weerterbos

Stichting het Limburgs Landschap is dag in dag uit bezig om haar natuurterreinen zo optimaal mogelijk te beheren. Goed voor een soortenrijke natuur en daarmee ook een fraaie en gevarieerde natuurlijke omgeving om volop van te genieten. Reden genoeg om dat met eigen ogen te komen zien.

Het Weerterbos in de gemeente Nederweert, met een totale oppervlakte van zo’n 1600 voetbalvelden, ligt op de grens van Limburg met Noord-Brabant en maakt onderdeel uit van het veel grotere Grenspark Kempen-Broek. De op de hoger gelegen droge bossen en de natte moerassige delen met vennen en heiden zijn kenmerkend voor het Weerterbos.

Natuurherstel

In de afgelopen jaren heeft Het Limburgs Landschap veel werk gemaakt van natuurherstel. De gronden bij de voormalige boerderij van de Grashut zijn omgetoverd tot een groot open grasland- en vennengebied waar vanaf de uitkijktoren regelmatig edelherten kunnen worden gespot. Dennenopstanden bij het Maarhezerveld hebben plaats gemaakt voor heide en hier is tegenwoordig het geratel van de nachtzwaluw te horen. In het gebied In den Vloed zijn de vennen weer teruggekeerd. Vele reiger- en ooievaarsoorten weten daarvan te profiteren.

Droog en nat

Door de lage ligging was het Weerterbos van oudsher een moerassig gebied. Moerasbos, vennen, veen en natte heide wisselden elkaar af. Om toch nog enig economisch voordeel te kunnen halen werd door de aanleg van de Oude Graaf de waterstand verlaagd en werden er rabatten aangelegd. Rabatten zijn tussen greppels gelegen langgerekte verhogingen. Door die te beplanten met bomen ontstonden bospercelen met fijnsparren, grove dennen, populieren en eiken. Langs de route liggen fraaie voorbeelden van die rabattenbossen. In de huidige tijd is het Weerterbos een klimaatbos en vinden juist maatregelen plaats om het water zo lang als mogelijk in het gebied ‘vast’ te houden.

Publieksexcursie

De excursie start vrijdagavond 7 juni om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats van van de Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 3031 LE Nederweert. De excursie zal circa 2,5 uur duren, stevige wandelschoenen, een muggenstift en een verrekijker worden aanbevolen.