Lintje voor Toos Hendriks-Stroek

(Foto’s) Uit handen van burgemeester Jos Heijmans ontving mevrouw C.M.J. Hendriks op zondag 23 juni een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse uitvoering van dansstudio Release in het Munttheater. Zij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.M.J. (Toos) Hendriks-Stroek woont in Weert.

Vrije Jeugd

Sinds 1977 is mevrouw Hendriks bestuurslid van de Stichting Vrije Jeugd Groenewoud. Zij vervult de functie van voorzitter en daarbij nam ze vanaf 1985 de rol van penningmeester op zich. Ze organiseerde allerlei activiteiten voor de jeugd in het toenmalige buurthuis “De Schaapskooi”. Ze nam ook het initiatief om het jeugdcarnaval in de wijk in gang te zetten. Het nog altijd bekende “Zonnebuizersbal” werd door het bestuur van SVJ opgericht.

Gemeenschapshuis

Vanaf 1984 is mevrouw Hendriks bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Gemeenschapshuis Groenewoud. Wekelijks draagt zij zorg voor de ontvangst en de verzorging van de huurders van het gemeenschapshuis.

Dansstudio Release

In 1976 werd er een dansgroep opgericht die vele Weertenaren nog kennen als “De Flamingo”s”. Mevrouw Hendriks was vanaf de oprichting betrokken bij deze dansgroep. Ze startte met 10 kinderen en op het hoogtepunt had de groep 280 leden. In 2012 werd de naam veranderd in “Dansstudio Release”. Ze is voorzitter, penningmeester en vrijwilligster. Zonder haar inzet zou deze dansgroep niet meer bestaan. Na 42 jaar geeft ze het stokje over aan een nieuw bestuur.

Overige activiteiten

Mevrouw Hendriks was van 1965 tot 1974 leidster van de kabouters en van de gidsen bij scouting Keent-Moesel. Daarnaast was ze tien jaar lang vrijwilliger jeugd bij Voetbalvereniging Wilhelmina ’08.