Op donderdagavond 20 juni wordt in de binnenstad van Weert de Sacramentsprocessie gehouden. Er lopen meer dan 25 groepen in deze devote stoet mee. Eerst draagt deken Franken met de priesters uit het dekenaat om 19.00 uur de H. Mis op in de dekenale St.-Martinuskerk. Aansluitend gaat de processie vanaf de Markt door de binnenstad naar het klooster aan de Maasstraat 17.

Sacramentsdag

De Broederschap uit Weert organiseert dit jaar opnieuw de Sacramentsprocessie. In 2015 is deze mooie traditie weer nieuw leven ingeblazen in Weert. De nieuwe organisatie beleeft dus zijn eerste lustrum. Zulke processies worden al sinds de 13e eeuw gehouden op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, de tweede donderdag na Pinksteren. Dan wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan zijn volgelingen gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn.

Deelnemers processie

Traditioneel banen de ‘bielemannen’ de weg voor de processie. In de stoet lopen naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert broederschappen uit Maastricht (Wijck), Dordrecht, Delft en Susteren mee. Ook onder andere de zusters Birgittinessen, misdienaars en acolieten, seminaristen, het Groot St.-Martinuskoor, het dekenaal Lourdescomité, schutterijen en tamboercorpsen nemen deel aan de processie. Hierbij zijn tevens St.-Martinus te paard, scouting St.-Maarten en schutterijen. Dan volgt onder een draaghemel de priester met het Allerheiligste. De gelovigen sluiten de processie. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de Koninklijke fanfare St. Isidorus uit Molenbeersel. Gezamenlijk brengen zij deze traditie midden in de maatschappij.

Route door stadshart

De stoet trekt vanaf de dekenale St. Martinuskerk via de Langstraat, Wilhelminasingel en St.-Raphaelpad naar de Nieuwe Markt. Van daar af gaat het verder via de Meikoel en de Maasstraat naar de tuin van het klooster van de zusters Birgittinessen. Bij slecht weer is er een alternatieve route.

Afsluiting

In de tuin van de zusters wordt het Allerheiligste Sacrament over een bloemtapijt gedragen. Bij het rustaltaar worden de aanwezigen gezegend met het Allerheiligste. Dit is het eindpunt van de processie. Daarna is er nog de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de tuin. Iedereen is van harte welkom.