(Foto’s) Donderdagavond trok de Sacramentsprocessie door de straten van de Weerter binnenstad. Voorafgaand aan de processie droeg deken Franken met de priesters uit Weert een H. Mis voor in de dekenale St. Martinuskerk.

Na de mis trokken zo’n 25 groepen in deze devote stoet door het centrum. De Broederschap uit Weert organiseert dit jaar opnieuw de Sacramentsprocessie. In 2015 is deze mooie traditie weer nieuw leven ingeblazen in Weert. De nieuwe organisatie beleeft dus zijn eerste lustrum. Zulke processies worden al sinds de 13e eeuw gehouden op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, de tweede donderdag na Pinksteren. Dan wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan zijn volgelingen gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn.

Stoet

Traditioneel banen de ‘bielemannen’ de weg voor de processie. In de stoet liepen naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert broederschappen uit Maastricht (Wijck), Dordrecht, Delft en Susteren mee. Ook onder andere de zusters Birgittinessen, misdienaars en acolieten, seminaristen, het Groot St.-Martinuskoor, het dekenaal Lourdescomité, schutterijen en tamboercorpsen namen deel aan de processie. Hierbij waren tevens St. Martinus te paard, scouting St.-Maarten en schutterijen. Dan volgde onder een draaghemel de priester met het Allerheiligste. De gelovigen sloten de processie. Het geheel werd muzikaal omlijst door de Koninklijke fanfare St. Isidorus uit Molenbeersel. Gezamenlijk brachten zij deze traditie midden in de maatschappij.