Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van verbindingen voor fietsers en voetgangers tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker.

Het college heeft besloten de aanpassing van de oversteek op Hushoven nog niet uit te voeren, maar tegelijk met de besluitvorming van de fietsbrug opnieuw voor te leggen aan de gemeenteraad. Het belangrijkste argument is dat de oversteek, ook na de aanpassing, niet veilig is.

Drie oversteken

In het voorstel wordt gesproken over drie mogelijkheden voor het oversteken van de Ringbaan Noord. Namelijk:
– Hushoven – Waarbij de bestaande fietsoversteek wordt aangepast
– Wiekendreef – Realiseren van een oversteek via de al bestaande stoplichten
– Fietsbrug – Nieuw te realiseren fietsbrug tussen de twee bovenstaande locaties.

Oversteek Hushoven

De bestaande oversteek bij Hushoven is verder onderzocht. Uit deze studie kwamen drie varianten naar voren. Deze zijn voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college kiest ervoor om op dit moment géén van deze varianten uit te voeren. Zij wacht daarmee tot na de besluitvorming over de fietsbrug. Het feit dat deze onveilige oversteek, ook na het treffen van verbeteringsmaatregelen (waarmee een kostenpost van € 140.000,- is gemoeid), niet veilig kan worden gemaakt, is daarvan de reden.

Op het moment dat het ontwerp van de fietsbrug aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor besluitvorming, waarschijnlijk eerste kwartaal 2020, wordt ook opnieuw een voorstel over de oversteek op Hushoven voorgelegd.

11 REACTIES

 1. De oversteek bij de Hushoverweg is een stuk veiliger dan die bij de Gouverneurslaan of die met stoplichten (met zeer onveilige afstelling) bij de Odastraat. En als je naar het aantal ongevallen kijkt zijn ze eigenlijk alle 3 niet zo onveilig als alle rotondes met fietspad.

 2. Als de gemeente het afsluit worden bewoners boos. Doet de gemeente het toch niet, worden bewoners ook boos. Een gemeente kan het nooit voor iedereen goed doen. Sommige mensen vinden dat de lage zon in het najaar ook de schuld is van de gemeente. Zo erg is het helaas met onze maatschappij.

 3. Die oversteek bij de Wiekendreef komt er ook gewoon. Én een brug wat mij betreft. Neemt niet we dat deze oversteek gevaarlijk is en blijft. Mag van mij open blijven maar de risico’s zullen blijven…

 4. Een oversteek die niet geregeld is met verkeerslichten òf ongelijkvloers is, is per definitie niet veilig. Dit is een typisch dilemma. Verkeerstechnisch moet de oversteek dicht. Sociaal gezien kan dat niet, je kunt Hushoven niet afsluiten van de stad. Een tunnel of brug op deze plek is onderzocht. dat kost héél veel geld. Mag de OZB omhoog?

 5. Waarom niet gewoon laten zoals het is en een oversteek bij de stoplichten bij Molenakker realiseren zodat vanuit Laarderveld voetgangers en fietsers makkelijk bij Jan Linders kunnen komen? Of is dat te goedkoop? En zeg nu niet dat de auto’s op de Randweg dan te veel moeten stoppen want datzelfde geldt dan ook voor de Luciastraat en de Laarderweg.

 6. Regeren is vooruitzien. Toen destijds de fietstunnel richting boshoven gerealiseerd werd, had men ook gelijk een fietstunnel voor hushoven moeten maken. Het was toen ook al lang bekend dat laarveld er zou komen, en er dus ook daar een goede oversteek nodig was

  Maar nee, toen was het voldoende om een ‘onveilige’ oversteek te maken voor hushoven. En juist toen hadden de kosten lager geweest omdat toen toch de hele rotonde al op de schop lag.

 7. Een oversteekplaats realiseren op de Ringbaan met verkeerslichten GAAT TE VER. Wat denken jullie hoe SLECHt het voor het milieu is en voor de bewoners? Al die auto’s die optrekken en vijftig meter later weer moeten afremen voor verkeerslichten voor 1 wandelaar of 1 fietser ! ! ! Dat werkTR niet . . .

  BETER is een brug of tunnel realiseren.Het kost wat maar dan heb je ook wat. Kan het autoverkeer DOORRIJDEN en kunnen fietsers en wandelaars DOORLOPEN OF DOORFIETSEN. Dan heb je ook geen problemen meer met fietsers of wandelaars die DOOR ROOD LICHT toch oversteken en het knopje wel ingedrukt hebben maar al overgestoken zijn en auto’s TOCH NOG MOETEN STOPPEN . . .

  Ik wist het wel . . . . . .

 8. In principe is een oversteekplaats over de Ringbaan, voor auto’s, fietsers en voetgangers(uitgezonderd rotondes) zonder verkeerslichten gevaarlijk. Dus alle overgangen op de Ringbaan moeten voorzien worden van verkeerslichten.
  Ook moet de gemeente de illegale oversteekplaatsen, zoals op de Hushoverweg, de oversteekplaats ter hoogte van de atletiekbaan naar de Survilliusstraat degelijk afsluiten, zodat daar ook in de toekomst niet illegaal kan worden overgestoken.!!

 9. Nu het Bospop is kunnen er wel maatregelen genomen worden…
  Ongelooflijk!!! Maak gewoon een afremmer en probleem is opgelost..
  Hoe makkelijk en goedkoop kun je denken!!!!

 10. Eh… het gaat om de reeds bestaande stoplichten bij Molenakker, waar extra voorzieningen voor voetgangers gemaakt zouden moeten gaan worden.

Comments are closed.