Duidelijk signaal toekomst Moesel

(Foto’s) In Buurtcentrum Moesel werd donderdag een info-avond / werksessie georganiseerd waarbij mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendig aanbod van accommodaties in het stadsdeel Weert-Zuid werden gepresenteerd.

Vanuit de gemeente werden 5 mogelijke toekomstscenario’s gepresenteerd. Deze kregen alle 5 niet de voorkeur van de buurtbewoners. Het werd een 6e scenario die vanuit de aanwezigen in het buurtcentrum werd geïnitieerd. Dit voorstel had wel raakvlakken met één van de scenario’s die de gemeente had voorgesteld.

De 5 scenario’s

De gemeente Weert stelde de volgende 5 mogelijkheden voor die het Buurtcentrum Moesel, Microbar, Microhal, de Stegel en de accommodatie voor de Batavieren-Treffers in de toekomst zouden kunnen vervangen.

1: Nieuwbouw op leeg perceel (naast kerk De Verrezen Christus)
2: Ombouw kerk De Verrezen Christus
3: Behoud (deel) Microhalcomplex
4: Behoud Buurtcentrum Moesel
5: Gemeenschapsruimte Oranjecomplex

Tijdens de informatie-avond werden de bovengenoemde scenario’s verder toegelicht. Daaruit kwam naar voren dat scenario 1, nieuwbouw naast de kerk bij het winkelcentrum, volgens de gemeente de meeste pluspunten had.

De buurtbewoners gingen echter in verweer en kwamen met een eigen voorstel: gefaseerde (ver)nieuwbouw Microhalcomplex. Een scenario dat participatiegroep Hart van Moesel ook al eens had voorgelegd. Volgens de buurt is daar meer ruimte voor parkeerplekken, heb je minder gedoe met het bestemmingsplan, hoef je geen monumentale bomen te kappen en kunnen de activiteiten op Moesel gewoon doorgaan omdat het gefaseerd wordt aangepakt.

Stemming

Op het einde van de avond mochten de buurtbewoners hun voorkeurstem uitbrengen. 46 mensen stemden op het ingebrachte scenario 6 en één persoon stemde op scenario 1, de nieuwbouw naast de kerk. Daarmee werd een duidelijk signaal afgegeven. De gemeente gaat hier nu verder mee aan de slag en het scenario verder in details uitwerken.

De gemeenteraad beslist

Tijdens de informatie-avond werd nog helemaal niets besloten. Dat gaat de gemeenteraad volgend jaar doen. En dat kan nog wel eens voor een flinke discussie gaan zorgen. Oorspronkelijk is namelijk het idee dat op de locatie van de Microhal woningen gerealiseerd gaan worden. Het geld dat daarmee in kas komt van de gemeente zou vervolgens besteed moeten gaan worden aan een nieuwe accommodatie voor Weert-Zuid, maar dan op een andere locatie. Met het voorstel van de buurt is dat dus niet mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie is terug te vinden via de speciale pagina van de gemeente Weert: https://weert.nl/weertzuid.