Cranendonk – In september 2019 opent de gemeente Cranendonck een Kind- en scheidingsloket. Het college is op 9 juli 2019 akkoord gegaan met het voorstel voor de pilot voor een maandelijks inloopspreekuur.

Ouders kunnen er elke eerste maandagavond van de maand terecht met al hun vragen op het gebied van echtscheiding. De vragen worden beantwoord door een jeugdprofessional uit het Sociaal Team Cranendonck en een mediator. Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit Cranendonck die het voornemen hebben te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen.

Veel ouders die hun scheiding goed willen regelen vragen zich af: “Maar wie bel je dan”? Ook als het geen vechtscheiding betreft, is het uit elkaar gaan van ouders voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd. Met het inloopspreekuur hoopt de gemeente scheidende ouders in een vroeg stadium te informeren, bewustwording te creëren en te voorkomen dat het belang van het kind uit het oog wordt verloren. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd.

Praktische informatie over tijden en locatie van het Kind- en scheidingsloket wordt de komende weken bekend gemaakt via de website www.cranendonck.nl.