Foto: provinciehuis Limburg

Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) hebben in februari 2019 de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten. De Kwartiermaker Arbeidsmigranten Harry van de Loo die de Provincie, mede namens de gemeenten en Ondernemend Limburg, heeft aangesteld, heeft hiervoor een plan van aanpak opgeleverd.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten onderkent in haar programma de huidige noodzaak van arbeidsmigranten voor de Limburgse economie, waaronder ook in het Weerterland. Benadrukt wordt dat dit niet ten koste moet gaan van werkgelegenheid voor inwoners. De komende jaren loopt in Limburg het personeelstekort op tot duizenden arbeidskrachten. Dit lukt niet alleen met Limburgse werknemers.

Werknemers uit het buitenland zijn een onmisbare schakel geworden in onze economie en onze samenleving. Tot een paar jaar geleden was de vraag naar buitenlandse werknemers vooral in Noord-Limburg zichtbaar. Deze vraag neemt nu ook in Midden- en Zuid-Limburg toe.

Gezien de complexiteit en het structurele karakter van het plan heeft de Provincie besloten om de gemeenten en Ondernemend Limburg de komende jaren actief te ondersteunen in de uitvoering en hiervoor in de eigen organisatie capaciteit vrij te maken. Spoedig zal een hiervoor aan te stellen ambtenaar het plan van de Kwartiermaker Arbeidsmigranten ter hand nemen.

In het plan van aanpak staan onderwerpen als goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden, goede sociale integratie én bewustwording dat we iedereen nodig hebben, centraal. Door dit gezamenlijk op te pakken, worden krachten gebundeld, kennis en ervaring uitgewisseld.

7 REACTIES

 1. Het lijkt mij een hachelijke onderneming waarbij handhaving van de randvoorwaarden cruciaal zal zijn voor de acceptatie door de autochtone bevolking. Aangezien handhaving door de overheid vaak een dode letter in zie ik grote problemen in het verschiet.

 2. De provincie Limburg geeft in dr eentje evenveel uit aan dit soort figuren als alle andere provincies samen bleek een paar weken geleden. Een kwartiermaker, die een plan van aanpak maakt waarin goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden en goede sociale integratie centraal staan. Hij zou eens met een plan moeten waarin dit allemaal slecht was, dat zou pas echt verrassend zijn.

 3. Ik ben erg benieuwd welk persoon van vlees en bloed zich aan deze onmogelijke opdracht de tanden stuk mag bijten. Okay, een leuk salaris is ook vaak waard een op voorhand te mislukken uitdaging aan te gaan. Limburg heeft meestal nog wel een mannetje achter de hand blijkt uit een recent krantenbericht.

 4. Ik ben erg benieuwd welk persoon van vlees en bloed zich aan deze onmogelijke opdracht de tanden stuk mag bijten. Okay, een leuk salaris is ook vaak waard een op voorhand te mislukken uitdaging aan te gaan. Limburg heeft meestal nog wel een mannetje achter de hand blijkt uit een recent krantenbericht.

 5. Och, toch alweer een aardig baantje voor iemand gecreeerd. Volgens mij heeft die kwartiermaker weinig te maken met wat de gemeente hier aan het regelen is. Maar een mooie rapportage is nooit weg. Kunnen ze dan weer een aantal malen over vergaderen.

 6. Stap 1: wat willen ‘wij’ eigenlijk ermee bereiken?

  Stap 2: wat hebben we van het verleden geleerd?
  Stap 3: plan maken
  Stap 4: wat zijn ongewenste neveneffecten.
  Stap 5: even terug naar stap 2 en het gezonde verstand gebruiken.

Comments are closed.