Kwartiermaker Arbeidsmigranten

Foto: provinciehuis Limburg

Provincie Limburg, gemeenten en Ondernemend Limburg (LLTB, LWV en MKB-Limburg) hebben in februari 2019 de intentie uitgesproken om gezamenlijk te werken aan een Limburgse aanpak voor arbeidsmigranten. De Kwartiermaker Arbeidsmigranten Harry van de Loo die de Provincie, mede namens de gemeenten en Ondernemend Limburg, heeft aangesteld, heeft hiervoor een plan van aanpak opgeleverd.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten onderkent in haar programma de huidige noodzaak van arbeidsmigranten voor de Limburgse economie, waaronder ook in het Weerterland. Benadrukt wordt dat dit niet ten koste moet gaan van werkgelegenheid voor inwoners. De komende jaren loopt in Limburg het personeelstekort op tot duizenden arbeidskrachten. Dit lukt niet alleen met Limburgse werknemers.

Werknemers uit het buitenland zijn een onmisbare schakel geworden in onze economie en onze samenleving. Tot een paar jaar geleden was de vraag naar buitenlandse werknemers vooral in Noord-Limburg zichtbaar. Deze vraag neemt nu ook in Midden- en Zuid-Limburg toe.

Gezien de complexiteit en het structurele karakter van het plan heeft de Provincie besloten om de gemeenten en Ondernemend Limburg de komende jaren actief te ondersteunen in de uitvoering en hiervoor in de eigen organisatie capaciteit vrij te maken. Spoedig zal een hiervoor aan te stellen ambtenaar het plan van de Kwartiermaker Arbeidsmigranten ter hand nemen.

In het plan van aanpak staan onderwerpen als goede huisvesting, goede arbeidsomstandigheden, goede sociale integratie én bewustwording dat we iedereen nodig hebben, centraal. Door dit gezamenlijk op te pakken, worden krachten gebundeld, kennis en ervaring uitgewisseld.