Renovatie riolering ‘rond de kazerne’

In juli worden er op verschillende plekken in Weert onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de riolering. Er wordt vooral gewerkt in de wijk ‘rond de kazerne’. De werkzaamheden worden uitgevoerd omdat bij inspecties is geconstateerd dat het riool plaatselijk gerenoveerd dan wel gerepareerd moet worden. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden eind september 2019 afgerond.

Rioolrenovatie

De renovatie gebeurt via de zogenoemde kousmethode, ook wel relining genoemd. Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Nadat de nieuwe buis volledig is uitgehard (binnen één dag) worden de aansluitingen weer geopend en kunnen omwonenden weer normaal gebruikmaken van het riool. Dankzij deze methode hoeft de straat niet opengebroken te worden, waardoor de (verkeers-)hinder tot een minimum beperkt blijft.

Naast de renovatie worden op diverse locaties ook plaatselijk kleine reparaties uitgevoerd.

Planning

Voor de renovatiewerkzaamheden geldt globaal de volgende planning:
• Week 28-29: Rioolrenovaties wijk rond de kazerne;
• Week 33-34: Vervolg rioolrenovaties wijk rond de kazerne;
• Week 34-35: Rioolrenovaties voetbalveld Wilhelmina ‘08 en Koekoeksweg bij het fietspad naast het spoor;

Daarnaast worden tegelijkertijd op diverse locaties in Weert kleinere reparaties uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

Bij de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen door het plaatsen van (gedeeltelijke) wegafzettingen en/of de inzet van verkeersregelaars. Mocht het nodig zijn op doorgaande wegen de weg volledig af te zetten dan geldt een lokale omleidingsroute die staat aangegeven op gele borden. Uitvoerende firma GMB Rioleringstechnieken B.V. doet er alles aan om de overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Kijk dan op www.gmbinuwbuurt.eu of neem contact op met GMB Rioleringstechnieken via telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via [email protected] Vraag hierbij naar projectleider, Bart Schoemaker.