Dialectcursus Veldeke Wieërt

Veldeke Wieërt blijft knokken om het dialect in stand te houden. In september start weer een serie cursusavonden, bedoelt voor dialectsprekers die zich verder willen bekwamen in het correct schrijven van dialect.

Op een zevental woensdagavonden worden oefeningen gedaan in klankherkenning en gebruik van leestekens, zodat iedereen dit voor eigen gebruik gemakkelijker kan hanteren. Wat is een sleeptoon, stoottoon of naslag? Voor de komende cursus zijn nog enkele plaatsen vrij.

Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij Veldeke-secretaris Jan Moonen via mail: [email protected] of telefoon 537790. Aanmelding is mogelijk tot 6 september a.s.