Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 204 arbeidsmigranten in een leegstaand kantoorpand in Stramproy.

De 204 arbeidsmigranten mogen hier voor de duur van maximaal 10 jaar worden gehuisvest. Dit besluit is genomen op basis van de in december 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018. Hierin staat dat er met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Weert maximaal 3 initiatieven voor in totaal maximaal 1.000 personen zijn toegelaten, maximaal 1 initiatief per bedrijventerrein en maximaal 400 personen per initiatief. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de transformatie van leegstaande gebouwen.

Uitleg van het plan

Het voormalige kantoorpand aan Industrieweg 16 in Stramproy is door Tim en Dinja Clement gekocht. Zij gaan het pand verbouwen en geschikt maken voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Een beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een beheerorganisatie sluit contracten met uitzendorganisaties die haar werknemers wil huisvesten op de betreffende locatie.

Opgehaald uit de omgeving

Vanuit een ingestelde klankbordgroep zijn er aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot beheer, inperking van eventuele overlast voor de buurt en bescherming van privacy. Het college heeft deze afspraken door middel van voorschriften opgenomen in de verleende vergunning. Nadat de initiatiefnemer het pand gereed heeft gemaakt voor huisvesting dient het pand gecertificeerd te worden door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Daarna kunnen de eerste arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Verleende vergunning

Wethouder Wendy van Eijk: ‘Er is krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de woningmarkt is ongekend groot. We hebben eerder in de gemeente geconstateerd dat arbeidsmigranten, vaak illegaal en onder erbarmelijke omstandigheden, zijn gehuisvest. Hoewel tegen illegale huisvesting handhavend wordt opgetreden, vindt het college het wenselijk dat wordt voorzien in kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. De transformatie van het WBM-gebouw voor huisvesting draagt hieraan bij. Uiteraard begrijp ik de zorgen van de direct omwonenden. Met goede afspraken, een gedegen beheer en regelmatig overleg heb ik er vertrouwen in dat dit initiatief slaagt’.

Burgemeester Jos Heijmans: ‘Door te monitoren en in goed overleg te treden met eigenaren, beheerorganisatie en omwonenden wordt erop toegezien dat de voorschriften bij de vergunning worden nageleefd. Dit zal vorm krijgen in een maandelijks omwonendenoverleg waarin we terugkijken en vooruitkijken. In geval van verwijtbare overtredingen zal ik handhavend optreden.’

17 REACTIES

 1. Ik zal niet zeggen dat die mensen daar voor overlast gaan zorgen maar de startende jeugd kan ook geen voor hun betaalbare woning vinden in de omgeving . Plus het feit dat er steeds minder te beleven is in deze omgeving ; de jongeren gaan andere woonplaatsen zoeken en hier in de buurt is een flinke vergrijzing onder de bewoners gaande plus veel mensen uit andere landen komen hier , zij krijgen wel makkelijk een woning . ” met ons in Weert e.o “

 2. Ik heb iets met vroeger, de geschiedenis herhaalt zich, ik moet denken aan de “Cantine” in Dorplein, aan de werknemers uit Italië en Spanje.

 3. Even een kopje koffie zetten om te genieten van de verzuurde, xenofobe reacties. Zoals Barry Stevens ooit zei: vooral doorgaan!

 4. Zie je maar weer dat er helemaal niks gedaan wordt voor die mensen die hier komen werken, alleen maar winstbejag van ondernemer en zijn gemeentevriendjes.

 5. Volgens mij zit er op 350 meter van het WBM gebouw een geitenhouderij. Zijn deze nou wel of niet gevaarlijk of zijn we met 2 maten aan het meten?

 6. *verzuurd

  Maar ik heb omtrent dit onderwerp geen mening, dus je logica is niet logisch. Vergeet echter niet wat Barry zei!

 7. Ik denk dat je met dat laatste de clou te pakken hebt. Laat je onvrede dan ook horen tijdens de volgende verkiezingen!

 8. Dan zal wethouder Wendy binnenkort wel weer met Dhr Poel en Moonen mee mogen naar de formulie 1 en een rondje in de helikopter boven het circuit mogen maken.

 9. Frans Henderikx, voorzitter van de Stramproyer dorpsraad, is
  teleurgesteld. „We hadden 26 verschillende verzoeken ingediend om de
  huisvesting te verbeteren en de overlast voor de omwonenden te
  beperken”, zegt hij. „Met het grootste gedeelte daarvan is niks gedaan.
  We zullen nu kijken wat de juridische mogelijkheden zijn om de
  huisvesting op die plek nog te voorkomen. We gaan in ieder geval bezwaar
  maken. (De Limburger)

 10. Gemeente Weert kiest keihard partij voor de ondernemer en laat Stramproyer inwoners stikken. Ik citeer Wethouder van Eijk; ‘Hoewel tegen illegale huisvesting handhavend wordt opgetreden, vindt het college het wenselijk dat wordt voorzien in kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten.’ En dat is juist precies het probleem, dat er GEEN kwalitatief goede huisvesting is. Puur winstbejag van de ondernemer, onder erbarmelijke omstandigheden voor de migranten.

 11. Over het algemeen wordt door deze arbeidsmigranten geen werk gedaan waarvoor een hogere opleiding nodig is. Volgens mij zijn er in Weert voldoende uitkeringstrekkers die voor zo’n baan gesubsidieerd aan het werk kunnen worden gezet. Ben je ook meteen af van het bekende uitkeringsfraude verhaal door Oost-Europese arbeidsmigranten. En hoe is de handhaving geregeld, preventief of repressief? Het lijkt er weer eens op dat de stem van de meerderheid van de burgers voor de politici niet meer belangrijk is als ze eenmaal hun plekje hebben.

 12. Doe ik ook echt wel, maar de “gevestigde orde” wil met iedere andere “gevestigde orde” een coalitie aangaan maar niet met partijen die hardop kritiek op de gang van zaken uiten.

 13. Het verschil zit hem erin dat de voormalige Italiaanse en Spaanse werknemers gewoon het zelfde betaald kregen als hun Nederlandse collega’s, met Nederlandse contracten en overige Nederlandse wettelijke toebehoren, zoals bijvoorbeeld pensioen. Ook werden ze gehuisvest in gewone rijtjes huizen waar ook de Nederlanders woonde.
  Deze (tijdelijke) Oost-Europese arbeidsmigranten zijn onder contract van een Pools uitzendbureau (wat weer in Nederlandse handen is), waardoor ze nog niet de helft verdienen van hun Nederlandse collega’s. Ze worden met 204 personen op een schandalige manier opgestapeld in een oude verbouwd kantoorgebouw, waar qua ruimte en omvang, wettelijk normaal nog niet eens 50 personen in mogen wonen en dat ook nog een op een industrieterrein.
  204 personen op, voor zo’n aantal, zo’n kleine ruimte proppen, moet uiteindelijk veel problemen en overlast geven.
  Of ik nou Stramproyenaar ben of niet, tegen deze vorm van uitbuiting van personen, zal ik altijd tegen zijn.

 14. Vriendelijk bedankt voor uw heldere toelichting, ik ben benieuwd of de gemeente Weert uw toelichting ook leest, want de gemeente Weert heeft meedenken hoog in haar vaandel staan.

Comments are closed.